จุดประสงค์
เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ ทางกลุ่มอาสามาด้วยกันจึงจัดกิจกรรม เลี้ยงข้าวและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งกายใจ และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ แล้ว อาสาจะได้ท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส ตลอดจนล่องเรือรอบเกาะอยุธยาเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวิทยากรท้องถิ่น เพื่อให้อาสาทุกคนได้อิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มเอมในความรู้ตามละครบุพเพสันนิวาสที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 07.00 – 20.00 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนล 1150 บาท (มีประกันการเดินทาง)

สิ่งที่รวมอยู่ใน 1150 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าอาหารกลางวันสำหรับจัดเลี้ยงผู้สูงอายุ + สิ่งของที่มอบให้แก่ผู้สูงอายุ
5. ค่าบริการล่องเรือชมเกาะอยุธยาพร้อมอาหารว่างและวิทยากร

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ยารักษาโรคประจำตัว
4. เชิญชวนอาสาแต่ชุดไทยประยุกต์เพื่อสร้างบรรยากาศในการร่วมกิจกรรม

กำหนดการทริป
07.00 – 07.30 ลงทะเบียน พร้อมลงทะเบียน
07.30 – 09.00 เดินทางถึง จ.พระนครศรีอยุธยา
09.00 – 11.00 ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส
(วัดไชยวัฒนาราม-วัดพุทไธศวรรย์)
11.00 – 13.00 กิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะอยุธยา (ขึ้นเรือท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหาร และลงเรื่อท่าน้ำวัดกษัตราธิราชวรวิหาร)
15.00 – 17.00 ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา-อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา)
17.00 – 18.30 เที่ยวตลาดถนนคนเดิน (หลังศาลากลางเก่า)
18.30 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 1150