อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล(ปลูกป่าชายเลน) + ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล รุ่น 1

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   18-19  มีนาคม  60  

 

หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา  เช่น  โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์   โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง  ฯลฯ  ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง      ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป  มีอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ  ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในเรื่องงานอาสาสมัคร

ดังนั้นทางกลุ่มบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา จึงมีความตั้งใจจะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นกิจกรรมที่อาสา สมัครได้สัมผัส กับแนวคิดช่วยเหลือสังคม   ในปีนี้จึงชวนอาสามาร่วมกันทำกิจกรรม “ อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล + อาสาทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล ”    เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้เวลา 2 วันให้เป็นประโยชน์สูงสุด กับกิจกรรม  2 อย่าง นั่นคือ

 •    วันแรก  กิจกรรมอาสาทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล โดยกิจกรรมนี้จะชวนอาสา ไปช่วยกันไปเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล เรียนรู้ระบบ นิเวศชายฝั่งที่เต่าอาศัยอยู่และช่วยกันทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล และช่วยกัน ทำความสะอาดชายหาด ให้กลับคืนสภาพดังเดิม
 •     วันที่สอง  กิจกรรมอาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล โดยมีการจัดกิจกรรมที่ชวนอาสาสมัคร เข้าไปสัมผัส ป่าชายเลน ที่ยังหลงเหลืออยู่ใน จ.ชลบุรี  และช่วยกันปลูก ต้นโกงกาง

และทางทีมงานบ้านดินไทยหวังว่า กิจกรรมทั้งสองจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนๆเกิดความรักและหันมาทำงานอาสาสมัครกันมากขึ้น

 

 

ตารางกิจกรรม

วันแรก 

 • 30 น.- 10.30 น. ออกเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล
 • 30 น.- 11.00 น.                 รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรทางทะเล
 • 00 น.– 12.00 น. กิจกรรมทำความสะอาบบ้านเต่าทะเล
 • 00 น.- 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 00 น.-16.00 น. กิจกรรม อาสาดูแลชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดชายหาด)
 • 16.30 น.- 18.30 น. เข้าที่พัก + อาบน้ำ
 • 18.30 น.- 30 น. รับประทานอาหารเย็น
 • 30 น.- 21.30 น. กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง 

 • 00 น.- 08.00 น. ตื่นนอน อาบน้ำ เก็บสัมภาระ
 • 00 น.- 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 00 น.-10.00 น. เยียมชมเรือจักกรีนฤเบศ
 • 00 น.-11.00 น. เดินทางไปปลูกป่าชายเลน
 • 00 น. – 12.00 น.        เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ชลบุรี
 • 00 น. – 13.00 น.             รับประทานอาหารเที่ยง
 • 00 น. –  14.30 น.        ลงมือปลูกป่าชายเลน
 • 30 น. – 15.00 น.             ล้างเนื้อล้างตัวเตรียมขึ้นรถ
 • 00 น. –  19.00 น.        เดินทางกลับ กทมโดยปลอดภัย

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

สวัสดิการ

 1. 1.เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 2. รถรับส่ง จาก กทม – จุดทำกิจกรรม
 3. ห้องพักรวม แอร์
 4. ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด
 5. กล้องถ่ายรูป (มีสต๊าฟเก็บภาพประทับใจให้)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 100,000 บาท
 7. อาหาร   4   มื้อ
 • วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม. 60  ( กลางวัน เย็น )    2 มื้อ  
 • วันอาทิตย์ 19  มีนาคม. 60   ( เช้า ,กลางวัน)    2 มื้อ   รวม  4  มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อเปลี่ยน  2-3 ชุด
 2. หมวก
 3. รองเท้าสวมสบาย ( ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบ)
 4. ของใช้ส่วนตัว
 5. ยาประจำตัว

สนใจสมัคร  สามารถลงทะเบียนได้โดย  กรอกข้อความและ กดส่งได้เลย 

                     หาก ทีมงานได้รับจะทำการตอบให้ทางเมลย์   ( ห้าม ลืมกรอก อีเมลย์ )

 

ใบสมัคร

หมายเหตุ   

o   กิจกรรมอาสา งด อบายมุขทุกอย่าง

 

ค่าใช้จ่าย     

 • รถทีมงาน               สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1390 บาท
 • เดินทางเอง            สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1090 บาท

 

 

วันเดินทาง             วันเสาร์ที่ 18  มีนาคม. 60

จุดขึ้นรถ                ซอยรางน้ำ  เวลา 06.00  รถล้อหมุน 07.00 น. 

 

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
ไทยพาณิชย์ ย่อย ม.เกษตรศาสตร์ นายสุรัช สะราคำ 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัคร

ค่าใช้จ่าย : รถทีมงาน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1390 บาท, เดินทางเอง สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1090 บาท