รายละเอียดมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (วุฒิการศึกษาไม่เกิน ม. 6) ผ่านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยผู้หญิงที่เข้ารับการบริการของมูลนิธิเป็นกลุ่มผู้หญิงทำงานโดยทั่วไป ที่ได้รับค่าค่าตอบแทนน้อย และประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงาน มีภาระในการดูแลครอบครัว เป็นต้น

รายละเอียดกิจกรรม 

ต้องการอาสาสมัคร (เฉพาะผู้หญิง) สอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทุกวันพฤหัสบดี เป็นเวลา 10 ชั่วโมง โดยเป็นการสอนการเปิด ปิด คอมพิวเตอร์ การเปิดใช้อีเมล์เป็นของตนเอง การรับส่งอีเมล์ การแนบไฟล์ในอีเมล์ และการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

การเรียนการสอนอยู่ภายในมูลนิธิ โดยมีคอมพิวเตอร์ (PC) ทั้งหมด 8 เครื่อง นักเรียน 1 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ทำการสอนเป็นภาษาไทย โดยมีรายละเอียดในการเรียนการสอน หนังสือประกอบการสอนให้อาสาสมัคร

 

  • ส่งอีเมล์แนะนำตนเองและแนบประวัติส่วนตัว (CV) เข้ามาที่มูลนิธิ staff@pratthanadee.org
  • เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายให้อาสาสมัครเข้ามาที่มูลนิธิเพื่อดูสถานที่ในการสอนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี