โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
กิจกรรม อาสายิงเมล็ดพันธุ์พืชและ สร้างฝายชะลอน้ำ 
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมื่อได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..

[ สถานที่ดำเนินกิจกรรม]
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
๒.สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
๓.พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)

[ เนื้องานกิจกรรม ]
๑. เดินป่าในเส้นทางธรรมชาติ (ตามลำห้วยที่มีการสร้างฝายชะลอน้ำไว้) ระยะทางไปกลับ 3 กิโล
๒. ยิงเมล็ดพันธุ์พืชระหว่างเดินป่า
๓. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕. สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
๖. พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)

 


[ รับสมัครอาสา ]  ไม่จำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ และ เดินทางมาเอง
[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๕๐ บาท (450)
กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม ๒๐๐ บาท 

โดยแจกแจงดังนี
เป็นค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ (เป็นข้าวราดแกง)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ

Image result for ลงทะเบียน
หากกดลงทะเบียนไม่ได้ ให้ส่งข้อมูลการสมัครมาที่ arsa.aree@gmail.com 

** มีเซ็นรับรองชั่วโมงจิตอาสา หรือ รับเอกสารรับรอง สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ***


[ กำหนดการ ]
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ( “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ” )

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี (สำหรับอาสาท่านใดรอขึ้นรถ บริเวณป้ายรถเมล์ ฝั่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ รถบัสจะไปถึงเวลา ๐๗.๔๐ น.
จะมีทีมงานลงไปรถบัสไปเรียกท่านขึ้นรถ )

(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๑.๐๐ น.)

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ )
เวลา ๑๒.๓๐ น – ๑๔.๓๐ น. เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามเส้นทางลำน้ำ และ ยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม ) ตามเส้นทาง และ ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปยังสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (ศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง) สำหรับอาสาที่เดินทางมาเอง สามารถเลือกเข้าชมหรือกลับบ้านก่อน ได้ตามความสะดวก
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ดึงให้สุดแล้วปล่อยมือ มันแค่นี้จริงๆ หัวใจของผู้ให้ ชมรม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8TzP04Rho3wM8gKFsWqwOOaZsYUJwyKhYocTnd9NfwjvmIg/viewform

หมายเหตุ

  • หากไม่สามารถกรอกใบสมัครในลิงก์ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ ให้สมัครผ่านทาง https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/inbox/

ค่าใช้จ่าย : 420