โครงการอาสาฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูใจ
กิจกรรม : อาสารวมพล ฅนรักทีลอซู ฟื้นฟูราชินีผืนป่าตะวันตก
วันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สถานที่จัดกิจกรรม : น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก
เดินทางโดยรถปรับอากาศ
รับอาสาสมัครจำนวน ๓๖ ท่าน
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………………….

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัณมาก)
– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)
– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสะบายในการเดินทาง
…………………………………………….

 

{ กำหนดการ }

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียนหน้าตู้ ATM ออมสิน ด้านข้าง 7-ELEVEN ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าง รพ.พญาไท2)

๒๐.๓๐ น. ออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น. ทำธุระส่วนตัว ทานอาหารเช้า(รับผิดชอบตัวเอง) อ.แม่สอด จ.ตาก

๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น. ไหว้พระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่มีพระธาตุประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ชาวบ้านเรียกว่า “พญาล่อง” ตั้งอยู่บนภูเขา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญขนาดเล็ก สร้างไว้บนก้อนหินด้วยแรงศรัทธาในกพระพุทธศาสนา เป็นความมหัศจรรย์จาธรรมชาติลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชะง่อนผากิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” มองลงมาข้างล่างจะเห็นแม่น้ำเมยและทิวทัศน์ในเขตประเทศพม่าชัดเจน

๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น. เดินทางสู่น้ำตกพาเจริญ พักผ่อน เล่นน้ำ ทานอาหารกลางวัน(รับผิดชอบตัวเอง)

๑๒.๓๐-๑๙.๓๐ น. เดินทางสู่ที่พัก อ.อุ้มผาง ทำภาระกิจส่วนตัว ทานอาหารเย็น(รับผิดชอบตัวเอง)

๑๙.๓๐-๒๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ ชี้แจ้งการทำกิจกรรมจิตอาสายิงเมล็ดพันธุ์+เก็บขยะ และการเดินทางเข้าน้ำตกทีลอซู แล้วหลับนอนให้สบาย (หากฝนตก)

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๐๕.๓๐-๐๘.๐๐ น. สบายๆ ชิวๆ ในตลาดยามเช้าอุ้มผาง พร้อมทานอาหารเช้า(รับผิดชอบตัวเอง)

๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. กิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ขึ้น ๒ ฝั่งในลำน้ำธรรมชาติ ระหว่างล่องเรือยาง ล่องแก่ง ขอบอกว่า…สุดมันส์ ต้องลุ้น … สนุกตื่นเต้นสุดๆ … ซึ่งจุดสำคัญหลายจุด เช่น น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ผาผึ้ง ผาเลือด ลงบ่อน้ำพุร้อน แล้วขึ้นรถกระบะสู่น้ำตกทีลอซู ทานอาหารกลางวัน(มื้อ ๑)

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมอาสาเก็บขยะ เล่นน้ำ ตื่นตาตื่นใจกับน้ำตกมีความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 300-400 เมตร ซึ่งสวย… และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 2 จากน้ำตก 10 แห่งที่ดีที่สุดในเอเชีย

๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. กลับสู่ที่พัก ทานอาหารเย็น(มื้อ ๒)

๒๐.๐๐-๒๑.๓๐ น. สรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยน นัดหมายกิจกรรมวันรุ่งขึ้น

 

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (ชดเชยวันปิยะ)
๐๔.๓๐-๐๗.๓๐ น. เดินทางไปยิงเมล็ดพันธุ์ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆ

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. เก็บสัมภาระ พร้อมทานอาหารเช้า(มื้อ ๓)

๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะตลาดมูเซอแป๊บนึง

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

 

{ อาสาสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๓,๗๕๐ บาท (3,750 บาท) มีประกันอุบัติเหตุ
@ ไม่รับผู้ขับรถไปเองเข้าร่วมกิจกรรม
– ค่าเหมารถตู้ปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าเหมารถกระบะ นำเข้าน้ำตกทีลอซู
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– ค่าเรือยางและค่าคนพาย
– ค่าอาหาร ๓ มื้อ พร้อมน้ำดื่ม
– ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานน้ำตกพาเจริญ
– ค่าเข้าน้ำตกทีลอซู
– ที่พัก ๒ คืน

*** มีใบประกาศเกียรติคุณผ่านกิจกรรมให้ ***

ท่านสามารถแบ่งจ่ายสมทบทุนกิจรรมได้ ๓ ครั้งแต่หากท่านยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรมขออนุญาตไม่จ่ายเงินคืนในส่วนที่ท่านจ่ายมาแล้ว หรือ ท่านจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว ๓,๗๕๐ บาท (3,750 บาท) หากมีการยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเงินคืน ๒,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เหลือ ๑,๙๐๐ บาท สมทบทุนกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่จะต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในไม่เกินวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นะครับ
ภายในเดือน มิ.ย. ๑,๒๕๐ บาท
ภายในเดือน ก.ค. ๑,๒๕๐ บาท
ภายในเดือน ส.ค. ๑,๒๕๐ บาท

…………………………………………….

 

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
e-mail : royyimbaandin@hotmail.com
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
…………………………………………….

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32
…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events
…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g
…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel
…………………………………………….
กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net
กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai
กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai
…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1WhgmyjD4lGhO3RYnYfKU2iiHjgLS02UwcaahUkOOqC0/viewform

(ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
....................................................


{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }

1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุดเพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ) ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

@ ชื่อ - นามสกุล สำคัญมาก
@ ชื่อกิจกรรม...รุ่น... สำคัญมาก
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใด...ช่องทางหนึ่ง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ
@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

 

ค่าใช้จ่าย : เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๓,๗๕๐ บาท (3,750 บาท) มีประกันอุบัติเหตุ @ ไม่รับผู้ขับรถไปเองเข้าร่วมกิจกรรม