มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.)
Thai National AIDS Foundation (TNAF)

เป็นองค์กรระดมทุน/ทรัพยากรนำมาสนับสนุนองค์กรชุมชน
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่

ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม
ด้านเอดส์สู่สาธารณะ

มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานดังนี้

——————————–
อาสาสมัครระดมทุนด้านสังคมแบบประจำ 3 เดือน
(Volunteer Fundraising ) 5 ตำแหน่ง
——————————–

รายละเอียดของงาน :

ทำหน้าที่พบปะ ติดต่อ เจรจา
กับบุคคลทั่วไปเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

มีการนำเสนอโครงการกับ SME, ผู้ประกอบการ,
แหล่งทุนย่อย เพื่อให้เกิดการสนับสนุนโครงการ

ทำหน้าที่ในกรุงเทพฯ ทั้งอินดอร์และเอ้าท์ดอร์
และอาจมีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

ร่วมงานอีเว้นท์ ทำกิจกรรมด้านกีฬา ด้านคอนเสิรต์
และทำกิจกรรมกับเครือข่ายภาคี

มีส่วนร่วมครีเอทการสื่อสารเพื่อการระดมทุน
แบบเปิดกว้างและสร้างสรรค์

——————————-

คุณสมบัติ :

ต้องการทำงานเพื่อผู้อื่น และเพื่อสังคม

เปิดกว้างและมองเห็นความเป็นไปได้
ในเนื้องานที่ทำ

มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
หรือพร้อมพัฒนาให้ดี

มีทัศนคติเชิงบวก เข้ากับคนง่าย
มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น

หากมีประสบการณ์ด้านจิตอาสา งานขาย
หรือเล่นกีฬา จะพิจาราณาเป็นพิเศษ

——————————-

การสนับสนุนและอื่นๆ :

มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านความคิดเต็มรูปแบบ ด้วยเครื่องมือหลากหลาย

ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุน
อย่างเต็มรูปแบบ

เปิดกว้างทางด้านความคิด และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน

เป็นองค์กรที่ทันสมัย และเข้าใจเทรนของโลก

สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งอีเมล์สมัครอาสามาที่

E-mail: kanabordee@thaiaids.org
Line : bookmac
T. 097-1158501 (P Mac)

Website : http://aidsalmostzero.org/
FB. : AIDSALMOSTZERO

----------------------------------

ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

 

ค่าใช้จ่าย : 0