• น้ำใจ-จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดกิจกรรม เกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์ค นำโดยนาย เฉลิมชัย เจริญสุข

  ทางเราไม่มีงบประมาณใดๆ ไม่มีผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมกันขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ชาวจิตอาสาได้มีโอกาสลงแรงทำประโยชน์ร่วมกัน และปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน

  ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณที่เราจะไปทำกิจกรรมกันจะมีเศษขยะ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ขวดแก้วต่างๆ ที่เกิดจากความมักง่ายของผู้ที่มาเที่ยว จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอาสา รักในงานอาสามาร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

  -รับสมัครจำนวน 50 คน-

  (สมัครผ่านทางกล่องข้อความแชทของเพจ) https://www.facebook.com/events/165212387615610/?ti=cl

  <กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 650 บาท>

  (เป็นค่าจัดเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ)

  1.ค่ารถไปกลับ(รถบัส) กรุงเทพ-นครนายก

  2.ค่าเช่าเรือยาง+เสื้อชูชีพ+หมวกกันน๊อค

  3.ค่าอาหาร3อย่างไม่อั้น1มื้อ+เครื่องดื่ม

  4.ค่าเครื่องดื่มเกลือแร่คนละ1ขวด(หลังเสร็จกิจกรรม)

  5.ค่าป้ายและเอกสารต่างๆในการใช้ในงานกิจกรรม

  <สิ่งของที่อาสาต้องเตรียมมาเอง>

  1.เสื้อเปลี่ยน1ชุด

  2.รองเท้าแตะ

  3.อุปกรณ์กันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์หรือสิ่งของต่างๆ

  <กำหนดการ> –

  07.00 น. รวมพลขึ้นรถ(รถบัส)ที่ปั๊ม ปตท.(สนามเป้า)ห่างจากอนุเสาวรีย์ประมาณ400เมตร

  -09.30 น. แวะไหว้พระวัดถ้ำสาริกาก่อนทำกิจกรรม

  -10.00 น. เก็บขยะน้ำตกนางรอง2ฝั่ง(ลักษณะกิจกรรมเดินเก็บ)

  -11.00 น. ชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านปราการชล
  -12.00 น. รับประทานอาหารไม่อั้น+เครื่องดื่ม-น้ำอัดลม

  -13.00 น. ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายนครนายก -15.30 น. เปลี่ยนเสื้อผ้า-เก็บสัมภาระ

  -16.00 น. แวะซื้อของฝากตลาดโรงเกลือนครนายก

  -19.00 น. ถึงปั๊ม ปตท(สนามเป้า)

  :หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆและขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของอาสาสมัครด้วย

  “ไม่มีใครสั่งให้ทำ แต่ใจเราอาสา”

   

สามารถสมัครได้ที่เพจน้ำใจ-จิตอาสา

https://www.facebook.com/namjaijitarsa/

ลิ้งงานกิจกรรม

https://www.facebook.com/events/165212387615610/?ti=cl

ค่าใช้จ่าย : 650