น้ำใจ-จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดกิจกรรม เกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์ค นำโดยนาย เฉลิมชัย เจริญสุข

ทางเราไม่มีงบประมาณใดๆ ไม่มีผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมกันขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ชาวจิตอาสาได้มีโอกาสลงแรงทำประโยชน์ร่วมกัน และปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณที่เราจะไปทำกิจกรรมกันจะมีเศษขยะ ถุงพลาสติก ขวดน้ำ ขวดแก้วต่างๆ ที่เกิดจากความมักง่ายของผู้ที่มาเที่ยว จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอาสา รักในงานอาสามาร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน           

                -รับสมัครจำนวน 50 คน-

(สมัครผ่านทางกล่องข้อความแชทของเพจ) https://www.facebook.com/events/165212387615610/?ti=cl

        <กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 650 บาท>

         (เป็นค่าจัดเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ)

1.ค่ารถไปกลับ(รถบัส) กรุงเทพ-นครนายก

2.ค่าเช่าเรือยาง+เสื้อชูชีพ+หมวกกันน๊อค

3.ค่าอาหาร3อย่างไม่อั้น1มื้อ+เครื่องดื่ม

4.ค่าเครื่องดื่มเกลือแร่คนละ1ขวด(หลังเสร็จกิจกรรม)

5.ค่าป้ายและเอกสารต่างๆในการใช้ในงานกิจกรรม

         <สิ่งของที่อาสาต้องเตรียมมาเอง>

1.เสื้อเปลี่ยน1ชุด

2.รองเท้าแตะ

3.อุปกรณ์กันน้ำสำหรับใส่โทรศัพท์หรือสิ่งของต่างๆ

                         <กำหนดการ> –

07.00 น. รวมพลขึ้นรถ(รถบัส)ที่ปั๊ม ปตท.(สนามเป้า)ห่างจากอนุเสาวรีย์ประมาณ400เมตร

-09.30 น. แวะไหว้พระวัดถ้ำสาริกาก่อนทำกิจกรรม

-10.00 น. เก็บขยะน้ำตกนางรอง2ฝั่ง(ลักษณะกิจกรรมเดินเก็บ)

-11.00 น. ชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านปราการชล -12.00 น. รับประทานอาหารไม่อั้น+เครื่องดื่ม-น้ำอัดลม

-13.00 น. ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายนครนายก -15.30 น. เปลี่ยนเสื้อผ้า-เก็บสัมภาระ

-16.00 น. แวะซื้อของฝากตลาดโรงเกลือนครนายก

-19.00 น. ถึงปั๊ม ปตท(สนามเป้า)

:หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของกิจกรรมนั้นๆและขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของอาสาสมัครด้วย

“ไม่มีใครสั่งให้ทำ แต่ใจเราอาสา”  

 ลิ๊งเพจน้ำใจ-จิตอาสา

https://www.facebook.com/namjaijitarsa/

ลิ๊งงานกิจกรรม

https://www.facebook.com/events/165212387615610/?ti=cl

 

ค่าใช้จ่าย : 650