วันที่ 20-22 พฤษภาคม 59
( ชวนอาสา ล่องแพ + ต่อรถไปทาสี โรงเรียนหลังเขื่อนกัน )

อาสาล่องแพต่อรถ ไป ฟื้นฟูทาสี โรงเรียนหลังเขื่อน(บ้านองหลุ)+น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี

    

โรงเรียนบ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ การเดินทางต้องข้ามแพขนานยนต์ ข้ามเรือ และทางที่ทุรกันดารเพื่อเข้าถึงโรงเรียนบ้านองหลุ ด้วยสภาพโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในป่าลึกทำให้ ติดต่อคมนามคม ไม่สะดวก   ไม่มีคลื่น โทรศัพย์

อาหารกลางวันของเด็กๆๆ ต้องอาศัยให้ร้านค้าที่อยู่บนฝั่ง คอยส่ง เสบียง อาหารสดมาให้ อาทิตย์ละครั้ง เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ผัก ฯลฯ โดย ให้ขับเรือมาส่ง ที่ท่าน้ำโรงเรียน โดยครูจะนำอาหารสด เช่น   เนื้อหมู เนื้อไก่ แช่ น้ำแข็งไว้ สำหรับทำอาหารทาน 1 อาทิตย์

ใน ช่วงที่ผ่านมาทาง ทีมงานอาสาบ้านดินไทย ได้เข้าไปสำรวจและได้เข้าไปพูดคุยกับทางครูที่โรงเรียน พบว่า สภาพโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน สภาพเก่า ดังนั้นทางทีมอาสาบ้านดินไทยจึงอาสาชวนเพื่อน ๆๆ อาสาไปช่วยกัน ทาสีอาคารและวาดรูป BBL สร้างความสวยงามให้ โรงเรียน   สนใจ สมัครได้ครับ

 

 

ตารางกิจกรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 59

06.00 น. -06.30 น. นัดรวมตัว ขึ้นรถ

06.30 น. –  12.00 น. เดินทาง ไปขึ้นเรือเตรียมไป โรงเรียน

12.00 น. –  13.00 น.  นั่งแพเดินทาง ไป ท่าเรือ บ้าน องหลุ

13.00 น. –  13.30 น.  นั่งรถเดินทางต่อ ไปโรงเรียนบ้านองหลุ

13.30 น. –  14.30 น.  แนะนำตัว เก็บของเข้าที่พัก

14.30 น. –  16.00 น.  วางแผน แบ่งงาน เตรียมปรับปรุง “ โรงเรียนบ้านองหลุ ”

16.00 น. –  19.00 น.  พักผ่อน

19.00 น. –  20.00 น. รับประทานอาหารเย็น

21.00 น.                 พักผ่อน

วันที่ 21 พฤษภาคม 59

07.00 น. –   08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.  –  09.00 น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

09.00 น. –   12.00 น.   ปรับปรุง “โรงเรียนบ้านองหลุ”ต่อ

12.00 น. –   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร)

13.00 น.  –   16.00 น.  ปรับปรุง “โรงเรียนบ้านองหลุ” ต่อ

16.00 น. –  18.00 น.   พักผ่อน

18.00 น. – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

21.00 น.                     พักผ่อน

วันที่ 22 พฤษภาคม 59

06.00 น. –   07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า

07.30 น. – 08.00 น. เดินทางกลับขึ้นเรือ

08.00 น.-  09.00 น. นั่งแพเดินทางกลับฝั่ง

09.00 น.-  11.00น.  เดินทางไป “น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น”

11.00 น.-  13.00น.  พักผ่อน + รับประทานอาหารเที่ยง “น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น”

13.00 น.-  14.00น.  เดินทางไป   “เขื่อนศรีนครินทร์”

14.00 น.-  15.00น.  พักผ่อนที่   “เขื่อนศรีนครินทร์”

15.00 น.-  16.30น.  เดินทางไป “สะพานข้ามแม่น้ำแคว”

16.30 น.-  17.30น.  พักผ่อนที่ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว”

17.30 น.-  20.30 น. เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

     หมายเหตุ ตารางกิจกรรม สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม

 

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้ 

 1. ได้ทำบุญทาสี อาคารเรียน
 2. ได้ทำบุญ สร้างสื่อเรียนรู้ BBL
 3. ได้พักผ่อนกับ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + เขื่อนศรีนครินทร์   + สะพานข้ามแม่น้ำแคว

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

จำนวนที่รับสมัคร 30 – 50 ท่าน

สวัสดิการ

 • เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 • รถตู้รับส่ง จาก กทม –  จ.กาญจนบุรี
 • แพข้าม ฝั่งไป โรงเรียนบ้านองหรุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 • อาหาร
  • (กลางวัน, เย็น )        วันที่ 20 พ.ค. 59  = 2 มื้อ
  • (เช้า, กลางวัน, เย็น)  วันที่ 21 พ.ค. 59  =  3 มื้อ
  • ( เช้า กลางวัน )          วันที่ 22 พ.ค.59    =   2 มื้อ
  •                                                              รวม 8 มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 • ถุงนอนส่วนตัว
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    yobaandin@hotmail.com

   ใบสมัคร  

หมายเหตุ นัดขึ้นรถ ซอยรางน้ำ เวลา ( 06.00 น.)

ค่าลงทะเบียน

สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2490 บาท

เดินทางเองสมทบ 1490 บาท

 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย โลตัส รังสิต นายสุรัช สะราคำ 568-2-05394-3 ออมทรัพย์

 

  ใบสมัคร  

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2490 บาท เดินทางเองสมทบ 1490 บาท