รายละเอียดมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยผู้หญิงที่เข้ารับการบริการของมูลนิธิเป็นกลุ่มผู้หญิงทำงานโดยทั่วไป ที่ได้รับค่าค่าตอบแทนน้อย และประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงาน มีภาระในการดูแลครอบครัว เป็นต้น

รายละเอียดกิจกรรม 

ต้องการอาสาสมัครที่สามารถออกแบบหรือดีไซด์งานทางด้านกราฟฟิค เช่น สิ่งพิมพ์ โบว์ชัว สไลด์นำเสนอผลงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานมูลนิธิแก่บุคคลทั่วไป แก่กลุ่มสตรีที่ต้องการเข้ามาพัฒนาตนเองและเพื่อใช้ในงานระดมทุนเพื่อการดำเนินงานในมูลนิธิ

การออกแบบงานดังกล่าวสามารถทำได้ที่บ้านหรือหากอาสาสมัครสะดวกสามารถเข้ามาทำที่สำนักงานของมูลนิธิได้ ทางมูลนิธิจะจัดเตรียมข้อมูล(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ให์

 

  • ส่งอีเมล์แนะนำตนเองและผลงานเข้ามาที่มูลนิธิ staff@pratthanadee.org
  • เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายเพื่อเข้ามาพูดคุยกับอาสาสมัครเป็นลำดับต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี