อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค

……………………….

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.)
Thai National AIDS Foundation (TNAF)

เป็นองค์กรระดมทุน/ทรัพยากรนำมาสนับสนุนองค์กรชุมชน
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่

ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม
ด้านเอดส์สู่สาธารณะ

มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานดังนี้

——————————–
อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค
(Volunteer Fundraising ) 5 ตำแหน่ง
——————————–

รายละเอียดของงาน :

 • ทำหน้าที่ถือกล่องเพื่อขอรับบริจาคจาก
  บุคคลทั่วไป
 • สื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการสนับสนุนโครงการ
 • ทำหน้าที่ในกรุงเทพฯ ทั้งอินดอร์และเอ้าท์ดอร์
 • อาจมีการร่วมงานอีเว้นท์อื่นๆ และทำกิจกรรมกับเครือข่ายภาคี
 • มีส่วนร่วมครีเอทการสื่อสารเพื่อการระดมทุนอื่นๆ
  แบบเปิดกว้างและสร้างสรรค์

——————————-

คุณสมบัติ :

 • รับนักศึกษา และผู้ที่มีจิตอาสา
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (20 วันต่อเดือน)
 • ต้องการทำงานเพื่อผู้อื่น และเพื่อสังคม
 • เปิดกว้างและมองเห็นความเป็นไปได้
  ในเนื้องานที่ทำ
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  หรือพร้อมพัฒนาให้ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก เข้ากับคนง่าย
  มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้น
 • หากมีประสบการณ์ด้านจิตอาสา งานขาย
  หรือเล่นกีฬา จะพิจาราณาเป็นพิเศษ

——————————-

การสนับสนุนและอื่นๆ :

 • มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
  ทางด้านความคิดเต็มรูปแบบ ด้วยเครื่องมือหลากหลาย
 • ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุน
  อย่างเต็มรูปแบบ
 • เปิดกว้างทางด้านความคิด และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
 • เป็นองค์กรที่ทันสมัย และเข้าใจเทรนของโลก

————————————

ทางมูลนิธิฯสนับสนุน : ค่าเดินทางและอาหารแก่อาสาสมัคร

———————————–

สนใจส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติการศึกษา
และประวัติการทำงาน มาที่

E-mail: kanabordee@thaiaids.org
Line : bookmac
T. 097-1158501 (P Mac)

Website : http://aidsalmostzero.org/
FB. : AIDSALMOSTZERO

———————————-

ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2561

 

ค่าใช้จ่าย : 0