กิจกรรมอาสาสมัครปราบวัชพืช
31 ก.ค. 2559 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย.1 จ.กาญจนบุรี
เนื่องจากในปี 2559 ชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการที่จะปลูกป่าในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย.1 จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจยึด ที่ทางกรมอุทยานยึดคืนมาจากผู้ที่ทำการบุกรุกครอบครองโดยผิดกฎหมาย โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกแผ้วถางทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน จึงกลายสภาพจากป่าเบญจพรรณเป็นป่าทุ่งหญ้า ดังนั้นก่อนจะทำการปลูกป่า จึงต้องทำการถากถางวัชพืชออกเสียก่อน เป็นการเตรียมพื้นที่ก่อนจะมีการนำกล้าไม้มาปลูกในขั้นตอนต่อไป
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559
06.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า (พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) รถออก 07.10 น

– เดินทางโดยรถบัส
– แวะจุดพักรถหรือปั๊มน้ำมัน
10.40 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงเขตพื้นที่ยึดคืนผืนป่าของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย.1 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ( ใกล้กับสตาร์ฮิล ริเวอร์แคว รีสอร์ท และเขาโทน รีสอร์ท )
– เข้าแถว รับฟังคำชี้แจง
– แบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุด
11.00 น เริ่มปฏิบัติภารกิจ
– ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ชุดละประมาณ 20-25 คน ผลัดเปลี่ยนกันคนละ 30 นาที ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ดายหญ้าที่มีอยู่ประมาณ 20 ชุด ( ระหว่างที่ชุดหนึ่งถางหญ้า ให้อีกชุดหนึ่งพักผ่อนรอ หรือช่วยใช้มือดึงหญ้า หรือโกยเศษหญ้าไปกองรวมกันไว้ )
– ชุดที่ 3 ประมาณ 3-5 คนเป็นหน่วยสนับสนุน ช่วยผู้จัด จัดเตรียมน้ำดื่ม อาหาร ถังน้ำแข็ง ช่วยขนเสบียงและสิ่งของ แจกน้ำ แจกขนม ถ่ายรูป ฯลฯ หรือเข้าช่วยสับเปลี่ยนกำลังหลังภารกิจสนับสนุนเสร็จ
12.00 น พักเที่ยง รับประทานอาหาร
13.00 น ปฏิบัติภารกิจต่อ ( ระหว่างนั่งพักคลายร้อนใต้ร่มไม้ มีเครื่องดื่มเย็นบริการ และรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงให้ฟังคลายเครียด )
15.00 น ( โดยประมาณ ) หรือภารกิจเสร็จ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน , เก็บอุปกรณ์ และขึ้นรถจะพาไปปล่อยพักผ่อนบริเวณหน้าน้ำตกไทรโยคน้อย
16.00 น ขึ้นรถ , แวะซื้อของฝาก , เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( ถึงกรุงเทพฯประมาณ 20.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )
 
รับสมัครจำนวน 50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร : มีความเข้มแข็ง อดทนต่อความยากลำบาก สามารถลุยงานหนักได้
กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ค่าสมัครเป็นค่าเช่าเหมารถ และค่าอาหาร คนละ 250 บาท
ค่าเสื้อชมรม ตัวละ 150 บาท
รวมค่าสมัคร+ค่าเสื้อ= 400 บาท
( ทุนสนับสนุนจากผู้จัดกิจกรรม เล็กน้อย ช่วยเสริมเป็นสวัสดิการค่าเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมหรือผลไม้ตอบแทนสมาชิกอาสาสมัคร )

ขั้นตอน/วิธีการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
 
1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรม (ปราบวัชพืช)
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- ไซส์เสื้อ (สำหรับคนที่ยังไม่มีเสื้อ)
ขนาดไซส์ :
S : รอบอก 33 นิ้ว สูง 23 นิ้ว
M : รอบอก 35 นิ้ว สูง 24 นิ้ว
L : รอบอก 40 นิ้ว สูง 27 นิ้ว
XL : รอบอก 42 นิ้ว สูง 28 นิ้ว
(ใหญ่กว่า XL ให้ระบุขนาดรอบอกเป็นนิ้ว)
นร. นศ. หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร
 
 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลา 2-3 วัน ให้ยืนยันตน
 
 
3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/565408650282038 เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน
 
 
 
ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/EPV.or.th
ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ
 
 
ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/565408650282038
 
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 400 บาท หรือ 250 บาทสำหรับคนที่มีเสื้อแล้ว