กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

31 ก.ค. 2559 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย.1 จ.กาญจนบุรี

เนื่องจากในปี 2559 ชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการที่จะปลูกป่าในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย.1 จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจยึด ที่ทางกรมอุทยานยึดคืนมาจากผู้ที่ทำการบุกรุกครอบครองโดยผิดกฎหมาย โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกแผ้วถางทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน จึงกลายสภาพจากป่าเบญจพรรณเป็นป่าทุ่งหญ้า ดังนั้นจึงจะพาอาสาสมัครไปกำจัดวัชพืชและทำการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 2559

06.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า (พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) รถออก 07.10 น

– แวะจุดพักรถหรือปั๊มน้ำมัน

10.40 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงเขตพื้นที่ยึดคืนผืนป่าของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยคที่ ทย.1  ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี ( ใกล้กับสตาร์ฮิล ริเวอร์แคว รีสอร์ท และเขาโทน รีสอร์ท )

– เข้าแถว รับฟังคำชี้แจง

– ถากถางวัชพืช เคลียพื้นที่

– ปลูกกล้าไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และผูกยึดกล้าไม้เข้ากับหลักหมายแนวปลูก
12.00 น พักเที่ยง รับประทานอาหาร

13.00 น ปฏิบัติภารกิจต่อ

15.00 น ( โดยประมาณ ) หรือภารกิจเสร็จ  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน , เก็บอุปกรณ์ และขึ้นรถจะพาไปปล่อยพักผ่อนบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย

16.00 น ขึ้นรถ , แวะซื้อของฝาก , เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( ถึงกรุงเทพฯประมาณ 20.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )

 

รับสมัครจำนวน 50 คน

 

กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

ค่าสมัครเป็นค่าเช่าเหมารถ และค่าอาหาร คนละ 250 บาท

ค่าเสื้อชมรม ตัวละ 150 บาท

รวมค่าสมัคร+ค่าเสื้อ= 400 บาท

( ทุนสนับสนุนจากผู้จัดกิจกรรม เล็กๆ น้อยๆ ช่วยเสริมเป็นสวัสดิการค่าเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมหรือผลไม้ตอบแทนสมาชิกอาสาสมัคร )

 

ขั้นตอน/วิธีการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ชื่อกิจกรรม (อาสาสมัครพิทักษ์ป่า)

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

- ไซส์เสื้อ (สำหรับคนที่ยังไม่มีเสื้อ)

ขนาดไซส์ :

S : รอบอก 33 นิ้ว สูง 23 นิ้ว

M : รอบอก 35 นิ้ว สูง 24 นิ้ว

L : รอบอก 40 นิ้ว สูง 27 นิ้ว

XL : รอบอก 42 นิ้ว สูง 28 นิ้ว

(ใหญ่กว่า XL ให้ระบุขนาดรอบอกเป็นนิ้ว)

นร. นศ. หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลา 2-3 วัน ให้ยืนยันตน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/565408650282038  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

 

 

ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/EPV.or.th

ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ

 

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/565408650282038

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 400 บาทหรือ 250 บาท(สำหรับคนที่มีเสื้อแล้ว)