อาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง 2558/2015

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 (เดินทางคืนวันที่ 10 ธันวาคม)

ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

( ถ่ายทำ VDO สารคดี “กระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง” และเดินเท้าเก็บขยะแลกใบประกาศ )

 

อาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง เป็นกลุ่มที่มีการจัดกิจกรรมเดินเท้าเก็บขยะบนภูกระดึงเพื่อนำมาแลกใบประกาศ เกียรติคุณ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ นอกจากการเก็บขยะแล้ว เราจะมีการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น ภูกระดึง ที่มีความพยายามผลักดันโครงการโดยบรรดาสมาคมหอการค้าฯ อพท. และผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ ที่เชื่อว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น (ขึ้นภูโดยไม่ต้องค้าง ขึ้นแล้วลงมาเที่ยวข้างล่าง) และจะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยดีขึ้น  ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาเป็นเวลานาน และกำลังเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่  จากการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ด้วยเหตุผลที่เป็นการทำลายเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ของภูกระดึง เนื่องจากภูกระดึงเป็นยอดเขาแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีกระแสผู้ชิตความเข้า ถึงยาก ที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากมาย(คนเยอะ)ให้ไปพิชิตความลำบากด้วยกัน (ที่อื่นๆ เช่น เขาช้างเผือก โมโกจู ฯลฯ ก็มีเอกลักษณ์นี้แต่จำกัดจำนวน คนไปได้น้อย คนละฟิวกัน)  ถ้ามีกระเช้าขึ้นถึง ภูกระดึงจะหมดสิ้นซึ่งเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ จะกลายเป็นแค่ภูเขาธรรมดาที่คนขึ้นไปชมวิวได้ง่ายๆ เหมือนภูเรือ ภูทับเบิก ภูชี้ฟ้า ฯลฯ ที่รถยนต์ขึ้นถึง ซึ่งทำลายความประทับใจและความรู้สึกของนักท่องเที่ยวโดยตรง (เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ) และนอกจากนี้สมาชิกส่วนใหญ่ยังมองว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องปริมาณขยะ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคตเมื่อมีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นถึง เป็นต้น

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มและกิจกรรมสามารถเข้าไปอ่านประวัติความเป็นมาได้ที่ facebook อาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง  www.facebook.com/group/Phukradung

 

รายละเอียดกิจกรรม

 วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558

นัดพบที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 เดินทางโดยรถร่วม บขส. (หมายเลขชานชาลาจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

– 20.30 น รวมพลที่ หมอชิต , รับป้ายชื่อประจำตัวและเสื้อกิจกรรม

หมายเหตุ : กรณีที่ยอดผู้เข้าร่วมถึง 50 คน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นรถบัสเหมา และจะประกาศย้ายจุดนัดพบไปที่ ปตท.สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ เนื่องจากปีนี้จัดไม่ตรงวันหยุด(รบ.ยังไม่ประกาศให้วันที่11หยุด) จึงไม่แน่ใจว่าผู้สมัครจะถึง 50 คนหรือไม่(ทุกปีจะเต็มเพราะจัดตรงวันหยุด) ผู้จัดจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะใช้รถเหมา(ราคาจะถูกกว่าและสะดวกกว่า) จึงขอตีค่าใช้จ่ายตามราคารถสาธารณะไปก่อน และขอให้ยึดตามนี้ จนกว่าจะมีการประกาศย้ายจุดนัดพบ

 

 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 (เดินขึ้นเขาประมาณ 5.5 กม. + ทางราบประมาณ 3.5 กม.)

– 05.30 น เดินทางถึงจุดลงรถ ผานกเค้า รับประทานอาหารเช้า

– 07.00 น ขึ้นรถสองแถวไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

– 07.30 น รวมพลที่ศูนย์บริการบ้านศรีฐาน ตรวจเช็คจำนวนคน สัมภาระ ติดต่อขอผ่านด่านเข้าอุทยาน และถ่ายภาพหมู่กับป้าย “ครั้งหนึ่งในชีวิต ขอพิชิตภูกระดึง” ก่อนเริ่มการเดินเท้าขึ้นภูกระดึง

– 08.00 น เริ่มเดินเท้าขึ้นภูกระดึง ผ่านซำแฮก ซำบอน ซำกกกอก พร่านพรานแป ซำกกโดน ซำแคร่ สามารถแวะพักรับประทานอาหารได้ตามร้านค้าระหว่างเดินทางขึ้นภูกระดึง

– 13.00 น รวมพลบริเวณหลังแป ถ่ายภาพหมู่กับป้าย “ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึง”

– 14.00 น เดินทางต่อไปยังจุดกางเต็นท์ที่ลานวังกวาง นำสัมภาระแยกย้ายเข้าเต็นท์ ปล่อยแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

– 19.30 น รวมพลที่ศูนย์บริการวังกวาง ประชุม แนะนำตัว กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับฟังการชี้แจงภารกิจ

– 22.00 น แยกย้ายเข้านอน

 

 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 (เดินทางราบประมาณ 20 กม.)

– 05.00 น ตื่นนอน เดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น

– 07.00 น เดินทางกลับมายังบริเวณที่พัก ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า

– 08.00 น รวมพลก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจเก็บขยะ รับถุงขยะประจำตัวคนละ 1 ใบ (สมาชิกทุกคนเปลี่ยนเป็นเสื้อกิจกรรม)

– 08.30 น ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเก็บขยะบนภูกระดึง เส้นทางผ่านสระอโนดาด และน้ำตกสอเหนือ พร้อมทั้งศึกษาพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เช่น เมเปิ้ล (ต้นก่วม) สนสามใบ หม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น

– 12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน

– 13.00 น ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเก็บขยะต่อ ตามเส้นทางไปผาหล่มสัก

– 17.00 น เดินทางถึงผาหล่มสัก (โดยประมาณ) ถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ผาหล่มสัก รับประทานอาหารเย็น และชมพระอาทิตย์ตกดิน

– 18.00 น เดินทางกลับที่พัก พร้อมนำขยะกลับไปเก็บไว้ที่พักด้วย

– 20.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงที่พัก ปล่อยแยกย้ายพักผ่อน อาบน้ำ แยกย้ายเข้านอน

หมายเหตุ : มีการบันทึกเทป VDO ถ่ายทำสารคดีไปด้วยเรื่อยๆ ทั้งวัน

 

 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 (เดินทางราบ 3.5 กม. + ลงเขา 5.5 กม.)

– 07.00 น ตื่นนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ

– 09.00 น รวมพล สรุปกิจกรรม ปิดกิจกรรม

– 09.30 น เริ่มเดินเท้าลงจากภูกระดึง พร้อมขนขยะลงมาจากภูกระดึง

– 16.00 น รวมพลที่ศูนย์บริการบ้านศรีฐาน นำขยะที่เก็บได้มารับเกียรติบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

– 17.00 น ขึ้นรถสองแถวไปยังผานกเค้า ปล่อยพักผ่อน เดินเล่น ซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย

– 19.00 น ขึ้นรถทัวร์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

– 02.30 น เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : มีการบันทึกเทป VDO ถ่ายทำสารคดีไปด้วยเรื่อยๆ ทั้งวัน

 

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1) ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย

2) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถเดินทางขึ้นภูเขาสูงชันในระยะไกลได้

3) มีความเข้มแข็ง และทรหดอดทน

คำเตือน :ผู้สมัครต้องมีความมั่นใจในสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง หากมีปัญหาเกิดขึ้น ถือเป็นการตัดสินใจของผู้สมัครเอง และจะไม่มีผู้ใดรับผิดชอบทั้งสิ้น

 

 ค่าสมัคร 1,200 บาท + ค่าเสื้อกิจกรรม 180 บาท รวม 1,380 บาท/คน (1,200 บาทสำหรับคนที่มีเสื้อแล้ว)

ค่าใช้จ่ายที่รวมแล้ว มีดังนี้

– รถบัสปรับอากาศ (รถทัวร์ ร่วม บขส.) กรุงเทพฯ – ผานกเค้า ไป- กลับ

– รถสองแถว ผานกเค้า – ภูกระดึง ไป – กลับ

– เช่าเต็นท์ 2 คืน ไม่รวมเครื่องนอน (นอนเต็นท์ละ 2-3 คน)

– เสื้อกิจกรรม เสื้อยืดสีเขียวตราอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง 1 ตัว

– วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม (ถุงขยะ และป้ายชื่อ)

– ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

ไม่รวมค่าอาหาร ค่าจ้างลูกหาบ(สำหรับคนที่แบกสัมภาระเองไม่ไหว) ค่าเช่าเครื่องนอน ซึ่งสมาชิกจะต้องรับผิดชอบตนเอง

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำไปด้วย

1) รองเท้าผ้าใบสำหรับเดินทางไกล

2) เสื้อกันหนาว

3) ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น

4) ไฟฉาย

5) ยารักษาโรคประจำตัว

 

จัดกิจกรรมโดย ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ  สารคำ    084-5266834

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม อาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง และประธานชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

(กลุ่มในเครืออาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th )

ขั้นตอน/วิธีการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ชื่อกิจกรรม (อาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง)

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

- ไซส์เสื้อ ( S, M, L, XL, มีแล้ว)

ขนาดไซส์ :

S : รอบอก 33 นิ้ว สูง 23 นิ้ว

M : รอบอก 35 นิ้ว สูง 24 นิ้ว

L : รอบอก 40 นิ้ว สูง 27 นิ้ว

XL : รอบอก 42 นิ้ว สูง 28 นิ้ว

(ใหญ่กว่า XL ให้ระบุขนาดรอบอกเป็นนิ้ว)

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ยืนยันตน 

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1662212144027007  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน

 

หน้ากิจกรรมหลัก www.facebook.com/events/1662212144027007

ค่าใช้จ่าย : 1,200