“อาสาสมัครสวนผักชุมชน” 18 ก.พ.
Community gardening volunteer for urban-poor in Thailand Feb.18, 2018
ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กทม. Poonsap Community, Bkk

จิตอาสาสร้างสวนผัก เพื่อชุมชนด้อยโอกาสในเมือง … ชุมชนพูนทรัพย์ เกิดจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน ย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ ปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มีประมาณ 210 ครัวเรือน ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาอยู่บนที่ดินภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ จัดสรรพื้นที่ใช้สอยเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ศูนย์เด็กในชุมชน สนามกีฬา และยังมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และพื้นที่กลางสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากการได้ได้ทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชนพูนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมืองมาหลายด้านและหลายครั้งต่อเนื่อง มูลนิธิและชุมชนได้พิจารณาพื้นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันในการจัดทำเป็นสวนผักเพื่อเป็นแหล่งอาอาศัย ที่พักผ่อน ที่ให้ชุมชนได้พบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนด้อยโอกาสในเสทองใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำสวนผักชุมชนขึ้น ให้จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาสในเมือง และได้เรียนรู้สังคมไปพร้อมๆกัน

กำหนดการ
18 กพ. 2560
09:00 ลงทะเบียน ที่อาคารทำการชุมชนพูนทรัพย์
09:30 แบ่งกลุ่มกิจกรรมทำสวน
12:00 รับประทานอาหารร่วมกัน
13:00 (ต่อ) ภารกิจอาสา
14:30 สรุปกิจกรรม
15:00 เดินทางกลับ

ความพร้อมก่อนอาสา
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร

ความพร้อมก่อนอาสา
– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เสร็จและเรียบร้อย และอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จตามเวลา ไม่รับอาสาที่มาได้ครึ่งเวลาหรือไม่สามารถอยู่จนจบกิจกรรมเพราะทำให้การทำกิจกรรมติดขัดได้
– ให้ท่านเตรียมหมวก ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูก ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า และขวดเติมน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกระหว่างกิจกรรม โดยทางเราเตรียมน้ำดื่มไว้ให้แล้ว ท่านที่ผิวแพ้ง่ายร้อนง่าย ให้ใส่เสื้อแขนยาวหรือนำปลอกแขนไปด้วย ควรสวมกางเกงขายาวป้องกันการระคายหรือแพ้ ท่านที่เหงื่อมากควรนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนตอนกลับ ใส่รองเท้าที่เหมาะกับงานสวน
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน
**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้
สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปเพื่อทำอาสาที่ลุกนั่งก้มเงยได้สะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ – การรับรองกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรอง และ/หรือประทับตราโดยมูลนิธิฯเท่านั้น โดยใช้แบบฟอร์มของสถาบันเอง หรือของมูลนิธิฯอย่างใดอย่างหนึ่ง
เนื่องจากมีผู้สมัครจากหลายช่องทาง ผู้เข้าร่วมต้องได้การตอบรับกลับแล้วเท่านั้น และจะตอบรับตามคิวผู้สมัคร หากเต็มเราจะไม่ตอบรับผู้ที่สมัครคิวที่เหลือ

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724
E-mail volunteerservice@gmail.com
Website www.thaivolunteer.org

การเดินทาง

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพิ่มสิน 18 ถ.เพิ่มสิน เขตสายไหม กทม.
เดินทางโดนรถสองแถวแดงจากซอยวัชรพล ขึ้นรถได้ที่รามอินทรา34 ใต้ทางด่วน หน้าเสถียรธรรมสถาน หรือภายในซอยวัชรพล ไปลง ซ.เพิ่มสิน 18 หากรถจอดซ.20 ให้เดินมุ่งไปทางซ.18

มาทางสะพานใหม่ ขึ้นรถสองแถวหน้าตลาดสะพานใหม่สาย สะพานใหม่ – ออเงิน วัชรพล ลงที่ ซ.เพิ่มสิน 18

ขับรถไปเอง จากรามอินทรา-วัชรพล มุ่งไปตามถนนวัชรพล จนถึงจุดตัด ถ.รัตนโกสินสมโภชน์ ให้เลี้ยวซ้ายไป U-turn เข้าซอยวัชรพลต่อ และขับไปจนถึงสามแยกตัดถนนเพิ่มสิน เลี้ยงซ้ายไปจนถึงซ.เพิ่มสิน 18 จากพหลโยธิน 54/1 ขับไปจนถึงทางแยกซ้ายมือไปเพิ่มสิน

….เข้าซอย18 ไปในซอยราว 30 เมตร เลี้ยวซ้ายจะเจออาคารที่ทำการชุมชน (จุดนัดพบ) ถัดไปจะเป็นศูนย์เด็ก

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม - รับจำนวน 35 คน สมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “อาสาสมัครสวนผักชุมชน” 18 ก.พ. ชื่อ/สกุล ..... อาชีพ.... E-mail ..... เบอร์โทร.... (ไม่รับสมัครทางโทร)

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าอุปกรณ์ทำกิจกรรม และอาหารเที่ยง คนละ 250 บาท สมทบได้ทันที่ที่ได้รับการตอบรับแล้วที่บัญชีกองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้