กิจกรรมอาสาสมัครเก็บเมล็ดพันธุ์
(เก็บหาเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าและตัดไม้ไผ่ทำหลักหมายแนวปลูก)
6-7 ก.พ. 2559 (เดินทางคืนวันที่ 5)  ณ ป่าชุมชน ต.ทุ่งแค้ว-ต.เวียงต้า (แพะเปียง) จ.แพร่
ที่พัก อุทยานแห่งชาติแม่ยม (แก่งเสือเต้น)

กิจกรรมนี้จัดในนามชมรม อาสาสมัครพิทักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ดำเนินงานจัดค่ายอนรุักษ์ และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการพาอาสาสมัครไปทำภารกิจเก็บหาเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เช่น สัก มะค่า ยาง ฯลฯ เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการปลูกป่า ทั้งด้วยวิธีการใช้หนังสติ๊กยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ และวิธีการเพาะต้นกล้า สมทบร่วมกับจำนวนกล้าไม้ที่ทางชมรมจะใช้งบประมาณในการจัดซื้อมาอีกส่วนหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังจะมีการตัดไม้ไผ่มาทำเป็นหลักหมายแนวปลูก ซึ่งการปลูกป่าจำเป็นต้องใช้ไม้ปักเป็นหลักหมาย และผูกกล้าไม้เข้ากับหลักหมายด้วยเชือกฟางสีแดง เพื่อประคองกล้าไม้ในระยะแรกปลูก จนกว่ารากและลำต้นจะมีความแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยทำให้สังเกตเห็นกล้าไม้ที่ปลูกได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อเวลาผ่านไปจะมีวัชพืชขึ้นรก และยังใช้ในการสำรวจนับอัตราการรอดตายของกล้าไม้ที่ปลูกอีกด้วย   โดยจะหาทรัพยากรจากบริเวณป่าชุมชนรอยต่อของ ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ กับ ต.เวียงต้า อ.ลอง (คนพื้นที่เรียกว่า แพะเปียง) จ.แพร่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานชมรม ซึ่งเป็นคนพื้นที่
กิจกรรมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเปิดรับทั้งสมาชิกเก่าในชมรมและสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมกับชมรมมาก่อน

รายละเอียดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2559
22.00 น  นัดรวมพลสมาชิกที่ ปตท.สนามเป้า พญาไท ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ (มีแผนที่ให้ดูให้ห้องกิจกรรม), ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (รถออก22.30 น)

 

วันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 2559
06.30 น  (โดยประมาณ) เดินทางถึง ปตท.วังสีสูบ จ.อุตรดิตถ์ แวะรับประทานอาหารเช้า ล้างหน้าแปรงฟัน (เปลี่ยนเป็นเสื้อชมรม)
08.30 น  (โดยประมาณ) เดินทางถึงแพะเปียง จ.แพร่
–     ประชุม แนะนำตัว รับฟังคำชี้แจง แบ่งกลุ่ม
–     เริ่มลงมือปฏิบัติงาน แยกตามกลุ่ม กลุ่ม 1-2 เข้าป่าไปเก็บหาเมล็ดพันธุ์ กลุ่ม 3-4 ตัดไม้ไผ่มาผ่าและเหลาทำหลักหมายแนวปลูก
12.00 น  พักรับประทานอาหารกลางวัน (เนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ จะใช้สัญญาณวิทยุ หากสื่อสารทาง ว. ไม่ได้ จะยิงปืนขึ้นฟ้า 1 นัด เมื่อได้ยินเสียงปืนเที่ยง ให้หัวหน้ากลุ่มนำสมาชิกกลับมาเข้าที่รวมพล)
13.00 น  สลับหน้าที่ กลุ่ม 1-2 ตัดไม้ไผ่มาผ่าและเหลาทำหลักหมายแนวปลูก กลุ่ม 3-4 เข้าป่าไปเก็บหาเมล็ดพันธุ์
16.00 น  เลิกปฏิบัติงาน นำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้และไม้หลักหมายที่ทำมารวมกัน (ผู้จัดจะนำไปเก็บไว้ใช้เพาะต้นกล้าและปลูกป่าในโอกาสต่อไป) รวมพลถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (เสื้อชมรม) ขึ้นรถเดินทางไปแก่งเสือเต้น
17.30 น  เข้าที่พักอุทยานแห่งชาติแม่ยม (แก่งเสือเต้น) รับประทานอาหารเย็น กางเต็นท์และรับเครื่องนอน ทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น  ประชุม
21.00 น  แยกย้ายเข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2559
07.00 น  ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระ เก็บเต็นท์และเครื่องนอน
09.00 น  รวมพลถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (เสื้อฟรีสไตล์) ขึ้นรถ เดินทางออกจากแก่งเสือเต้น
11.00 น  แวะนมัสการพระธาตุช่อแฮ รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น  ขึ้นรถ แวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : อาจพิจารณาเพิ่มจุดแวะที่เป็นทางผ่านขากลับให้ เช่น แพะเมืองผี คุ้มเจ้าหลวง เป็นต้น หากทำเวลาได้เร็ว โดยผู้จัดจะพยายามคุมเวลากลับถึงกรุงเทพฯ ไม่เกิน 22.00 น (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

ค่าสมัครคนละ 1,200 บาท + ค่าเสื้อชมรม 180 บาท รวม 1,380 บาท/คน (1,200 บาทสำหรับคนที่มีเสื้อแล้ว)
ค่าใช้จ่ายรวมสิทธิ์ต่างๆ แล้ว ดังนี้
1. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. รถบัสปรับอากาศไป-กลับ
3. อาหารและน้ำดื่ม
4. เช่าเต็นท์และเครื่องนอน (เบาะรองนอน หมอน ถุงนอน)
5. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6. เสื้อยืดสีเขียวคอกลม ตราอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ตัว

 

 

ขั้นตอน/วิธีการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)

 

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรม (เก็บเมล็ดพันธุ์)
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาน (ถ้ามี)
- ไซส์เสื้อ ( S, M, L, XL, มีแล้ว)
ขนาดไซส์ :
S : รอบอก 33 นิ้ว สูง 23 นิ้ว
M : รอบอก 35 นิ้ว สูง 24 นิ้ว
L : รอบอก 40 นิ้ว สูง 27 นิ้ว
XL : รอบอก 42 นิ้ว สูง 28 นิ้ว
(ใหญ่กว่า XL ให้ระบุขนาดรอบอกเป็นนิ้ว)
นร. นศ. หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ยืนยันตน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1007196852652848  เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน


ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/EPV.or.th


ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ  สารคำ  084-526-6834

 

ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/1007196852652848


อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 1,380 บาท ( 1,200 บาทสำหรับคนที่มีเสื้อแล้ว)