ต้องการอาสาสมัคร ที่มีความรู้ความสามารถทาง จิตวิทยา จิตวิทยาเด็ก สังคมสงเคราะห์ ครู นักกิจกรรม หรือมีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อที่ นาย ปิติณัช สมบัติหอม(บอล)

โทรศัพ: 086-4043077

หรือส่ง ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานมาที่ email: pitinat.ride@gmail.com