#VolunteerJourney #Episode1
‘อาสาสมัครเรียนรู้วิถีชุมชน…จากสวนผลไม้สู่ท้องทะเล’

#เปิดรับสมัครอาสาสมัคร ร่วมออกเดินทางไปกับรายการ ‘Volunteer Journey – เดินทางตามติดชีวิตอาสาฯ’ กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และเปิดโอกาสให้ตัวเองมาเป็น #พิธีกรหน้าใหม่ ในรายการเดินทางสบายสไตล์อาสาสมัคร

ทุกย่างก้าวของมอส. ตลอด 38 ปีที่ผ่านมา ได้สรรสร้างผลิตผลอาสาสมัครมากกว่า 1,000 ชีวิตที่ออกไปต่อยอดทำงานเพื่อสังคมอย่างมุ่งมั่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รายการ Volunteer Journey จะออกเดินทางไปเรียนรู้ชีวิตการทำงานเพื่อสังคม อุดมการณ์ และแรงบันดาลใจของพวกเขา มอส. จึงเชิญชวนเพื่อนๆ ผู้มีหัวใจจิตอาสาที่รักการเรียนรู้ผ่านการเดินทาง มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันแสนพิเศษ มาใช้ชีวิตเป็นอาสาสมัครด้วยตนเอง และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่จริง

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ เราจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 (ออกเดินทางวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 19.00 น.) ร่วมทำกิจกรรมกับ ‘#อาสาสมัครชาวบ้าน’ กันที่ อ. แกลง จ. ระยอง พื้นที่ที่มีทั้งสวนผลไม้ ภูเขา และทะเล ให้อาสาสมัครได้เปิดหัวใจเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและวิถีชีวิตชาวบ้าน

#กิจกรรมและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ >
1. อาสาสมัครจะได้เรียน ‘#การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ’ และรับประทานอาหารพื้นบ้านหายากประจำจังหวัดระยอง ที่ ‘กลุ่มรักษ์เขาชะเมา’ หรือรู้จักกันในชุมชนว่า ‘โรงเรียน โรงเล่น แหล่งบ่มเพาะเด็กไทยรักษ์ถิ่น’ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในรูปของบ้านดินที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมช่วยกันสร้าง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรักและภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตนเอง

2. ตะลุย ‘#สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ชาวบ้าน’ เรียนรู้วิธีการเก็บและชิมผลไม้สดๆ จากสวน มีทั้งทุเรียนหลากหลายพันธุ์ เงาะ ลองกอง และสมุนไพรต่างๆ เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจาก ‘ลุงพัฒ’ ผู้ผันตัวจากหนุ่มออฟฟิสใจกลางเมืองหลวง มาเป็นเกษตรกรผู้หลงรักชีวิตอิสระสไตล์อินทรีย์

3. เรียนรู้การเกษตรและวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองตามธรรมชาติกันที่ ‘#ชุมชนบ้านจำรุง’ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ชาวไร่ชาวนาช่วยกันจัดตั้งขึ้น อาสาสมัครจะได้ลงมือทำชาไรซ์เบอร์รี่ ทำครีมมะหาดแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านแท้ๆ #นอนพักโฮมสเตย์สไตล์ไทยๆ บ้านละ 3-4 คน เพื่อดื่มด่ำกับการใช้ชีวิตกับชุมชนและชาวบ้านอย่างเต็มที่

4. #ปลูกป่าชายเลนและทำซังบ้านปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านชุมชนเนินฆ้อ ฟังเรื่องราวการต่อสู้ของชาวบ้านในการปกป้องพื้นที่ชายฝั่งทะเลและรักษาที่ดินทำกินเพื่อลูกหลาน และรับประทานอาหารทะเลสดๆ ลิ้มรสฝีมือการปรุงของชาวบ้านในชุมชนเนินฆ้อ

5. ชาวบ้านในชุมชนบ้านจำรุงแนะนำให้พวกเรามาที่ ‘#สะพานรักษ์แสม’ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลน มีจุดชมทัศนียภาพและระบบนิเวศน์ เป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ชมธรรมชาติ ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์ ธนาคารปูแสม บรรยากาศเงียบสงบ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว แต่เป็น Unseen Thailand สถานที่แห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเนินทรายและสมาชิกเครือข่าย ที่ต้องการจะอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ ประกอบกับการดูแลรักษาผืนป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

6. เดินเล่นพักผ่อนกันที่ #ทุ่งโปรงทอง บริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ทางเดินไม้ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทุ่งโปรงทอง ดื่มด่ำความสวยงามของทุ่งแห่งนี้กันอย่างใกล้ชิด โดยเส้นทางจะไปสิ้นสุดบริเวณ #อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

7. เดินเท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 1.4 กม. และชมพระอาทิตย์ตกที่ #เขาแหลมหญ้า (ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด)

#จำนวนอาสาสมัคร >
รับเพียง 26 คนเท่านั้น อาสาสมัครทุกคนจะมีส่วนร่วมในการถ่ายทำรายการ Volunteer Journey ซึ่งทางรายการจะมีการเก็บบันทึกภาพกิจกรรมและสัมภาษณ์อาสาสมัคร เพื่อนำไปเป็นสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัครและการสนับสนุนชุมชนต่างๆ หากอาสาสมัครท่านใดโดนใจเรา อาจจะได้มาเป็นพิธีกรของรายการ Volunteer Journey ในการเดินทางครั้งต่อไป

#ค่าใช้จ่าย >
ท่านละ 3,200 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
– ค่ารถตู้ VIP 10 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ กทม-ระยอง และค่าเดินทางทั้งหมดระหว่างลงพื้นที่
– ค่าที่พัก 2 คืน (บ้านกลางทุ่ง ณ รักษ์เขาชะเมา และโฮมสเตย์บ้านจำรุง)
– ค่าอาหาร 5 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ
– ค่ากิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค่ามัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ค่ากิจกรรมและวัตถุดิบ ค่าต้นกล้าโกงกาง ค่าอุปกรณ์ทำบ้านปลา ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวิทยากร ฯลฯ
– สมทบทุนเข้ากองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

#ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง >
– สำหรับกิจกรรมทำผ้ามัดย้อม อาสาสมัครจะต้องนำเสื้อมาเองคนละ 1 ตัว เสื้อควรเป็นสีขาว สีครีม หรือสีผ้าดิบ หากให้ทางทีมงานมอส. จัดเตรียมเสื้อไว้ให้ ไซส์ S – L ราคา 100 บาท XL – XXL ราคา 120 บาท โอนมาพร้อมกับค่าเข้าร่วมกิจกรรม
– ค่าเข้าอุทยานเขาแหลมหญ้า ผู้ใหญ่คนละ 40 บาท เด็กคน 20 บาท
– ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้

#การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม >
หากสนใจร่วมเดินทางไปกับรายการ Volunteer Journey ทักทายเรามายัง Inbox ของเพจ มอส – Thai Volunteer Service หรืออีเมล pitchaya.onley@gmail.com และบอกเราว่า ‘#ทำไมอยากร่วมเดินทางไปกับรายการVolunteerJourney

เมื่อได้รับการตอบรับการเข้าร่วมแล้ว กรุณาโอนค่ากิจกรรมมายัง:
ชื่อบัญชี: พิชญา พงศ์พรหม
เลขที่บัญชี: 271-218485-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

เมื่อโอนค่าเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้ว และหากอาสาสมัครไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับเราได้ อาสาสมัครสามารถขายสิทธิ์ให้กับอาสาสมัครท่านอื่น ทางมอส. ขออนุญาตไม่โอนค่ากิจกรรมคืน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 พ.ค. 2561 หรือกว่าจะครบจำนวนอาสาสมัคร เมื่อเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที

#สิ่งที่ต้องเตรียมมา >
1. ชุดสำหรับทำกิจกรรมที่เปื้อนโคลนได้ รองเท้าแตะ อุปกรณ์กันแดด หมวก ร่ม เสื้อแขนยาว ปลอกแขน ครีมกันแดด เสื้อกันฝน
2. ของใช้ส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัวต่างๆ
3. แนะนำใส่รองเท้าผ้าใบเดินที่อุทยานเขาแหลมหญ้า เนื่องจากต้องเดินบนโขดหิน

#กำหนดการ>
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
17.00 เปิดลงทะเบียน ณ ตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซ. รัชดาภิเษก 14 / ประขาราษฎร์บำเพ็ญ ซ. 5 (MRT ห้วยขวาง)
19.00 ออกเดินทางพร้อมกันโดยรถตู้สู่ จ. ระยอง
23.00 เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
7.00 รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นบ้านแท้ๆ ประจำจังหวัดระยอง (1)
8.00 กิจกรรมอาสาสัมพันธ์ รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักเรา รู้จักรักษ์เขาชะเมา
9.00 กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (อาสาสมัครนำเสื้อที่จะใช้มัดย้อมมาเอง เสื้อควรเป็นสีขาวหรือสีผ้าดิบ หรือหากให้ทางทีมงานมอส. จัดเตรียมเสื้อไว้ให้ ไซส์ S – L ราคา 100 บาท XL – XXL ราคา 120 บาท สามารถโอนค่าเสื้อมาพร้อมกับค่าเข้าร่วมกิจกรรม) ระหว่างทำกิจกรรม เรามีอาหารว่างและน้ำสมุนไพรเย็นๆ พร้อมเสิร์ฟ
10.00 กิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้จากเกษตรกร เก็บและชิมผลไม้สดๆ จากสวน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นบ้านดั้งเดิม (2)
13.00 ชุมชนบ้านจำรุง นั่งรถรางทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ กับชาวบ้าน ทำชาไรซ์เบอร์รี่ ทำครีมบำรุงผิวมะหาดสูตรบ้านจำรุง
16.30 เดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติกันที่สะพานรักษ์แสม
18.00 ล้อมวงรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (3)
19.00 กิจกรรมเคาะประตู-เปิดหัวใจอาสาสมัครชาวบ้าน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคมกับกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านจำรุง
21.00 แยกย้ายนอนพักผ่อนตามโฮมสเตย์ บ้านละ 3-4 คน โดยจะมีเจ้าของบ้านขับรถสามล้อมารับเข้าบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
ช่วงเช้าอาสาสมัครใช้เวลาอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน รับประทานอาหารเช้ากับครอบครัว (4)
8.30 พร้อมกันที่ศูนย์ชุมชนบ้านจำรุง ออกเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านฯ
9.00 กิจกรรมนักสืบชายหาด ปลูกป่าชายเลน ทำซังบ้านปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านชุมชนเนินฆ้อ
11.00 กิจกรรม Check-out เพราะหัวใจเรามันตรงกัน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน – อาหารทะเล ฝีมือชาวบ้านเนินฆ้อ (5)
13.00 ทุ่งโปรงทองและเรือหลวงประแสร์
16.30 เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติและชมพระอาทิตย์ตกที่เขาแหลมหญ้า
18.30 เดินทางกลับ กทม. แวะรับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย
23.00 เดินทางถึงกทม. โดยสวัสดิภาพ

#หมายเหตุ >
1. รับอาสาสมัครทุกเพศ ทุกวัย อาสาสมัครที่อายุน้อยกว่า 15 ปี จะต้องร่วมเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
2. อาสาสมัครท่านใด แพ้อาหารประเภทใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะจัดเตรียมอาหารเฉพาะไว้ให้
3. อาสาสมัครต้องเป็นผู้กินง่าย อยู่ง่าย พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ
4. ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครต้องไม่ออกจากพื้นที่กิจกรรมในยามวิกาล ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน และงดอบายมุขทุกชนิด หากอาสาท่านใดทำผิดข้อตกลง ขอเชิญออกจากการร่วมกิจกรรมทันที
5. อาสาสมัครนอนแยกชาย-หญิง ยกเว้นอาสาสมัครเด็กสามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้
6. กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

#การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม >
หากสนใจร่วมเดินทางไปกับรายการ Volunteer Journey ทักทายเรามายัง Inbox ของเพจ มอส - Thai Volunteer Service หรืออีเมล pitchaya.onley@gmail.com และบอกเราว่า ‘#ทำไมอยากร่วมเดินทางไปกับรายการVolunteerJourney

เมื่อได้รับการตอบรับการเข้าร่วมแล้ว กรุณาโอนค่ากิจกรรมมายัง:
ชื่อบัญชี: พิชญา พงศ์พรหม
เลขที่บัญชี: 271-218485-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

เมื่อโอนค่าเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้ว และหากอาสาสมัครไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับเราได้ อาสาสมัครสามารถขายสิทธิ์ให้กับอาสาสมัครท่านอื่น ทางมอส. ขออนุญาตไม่โอนค่ากิจกรรมคืน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 พ.ค. 2561 หรือกว่าจะครบจำนวนอาสาสมัคร เมื่อเต็มแล้วจะปิดรับสมัครทันที

ค่าใช้จ่าย : 3200