รับอาสาสมัคร “ครูอาสา” Teacher Volunteer
ประจำเดือน เม.ย.-ธ.ค. 2562

รับครูอาสา ช่วง เมษายน – ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนพี่น้องชนเผ่า 3 พื้นที่ 1) อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 2) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 3) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียนที่ สอนเด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6, ม.1 – ม. 6 (ไม่รวมนักเรียนโตของหลักสูตร กศน.) เน้นสอนตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้ ส่วนระดับ ม.1-ม.6 มีจำนวนไม่มากเน้นเป็นเพื่อนร่วมเรียน เรารับครูไม่จำกัดวัย แต่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ สามารถกินง่ายอยู่ง่าย พักกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก สามารถร่วมกิจกรรมได้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์ (รวมไปกลับ) โดยเรามีตารางเวลาให้เลือก ผู้ที่สนใจให้ส่งอีเมล์เพื่อขอรายละเอียดก่อนสมัครที่ volunteerservice@gmail.com กรุณาระบุว่าท่านสนใจที่ พื้นที่ใด (สะเมิง เวียงป่าเป้า แม่วาง หรือต้องการข้อมูลทั้งสามพื้นที่)

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทร./ Phone 095-9977724 เวลางาน
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

ผู้ที่สนใจให้ส่งอีเมล์เพื่อขอรายละเอียดก่อนสมัครที่ volunteerservice@gmail.com กรุณาระบุว่าท่านสนใจที่ พื้นที่ใด (สะเมิง เวียงป่าเป้า แม่วาง หรือต้องการข้อมูลทั้งสามพื้นที่)

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี ออกค่าใช้จ่ายเดินทางและอาหารเอง