โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ( Seed Bomb Project)
อาสาสมัคร ยิงเมล็ดพันธุ์พืช วัดเขาวงพระจันทร์

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ภูเขา, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

เดินทางมากับรถบัส ออกเดินทาง คืนวันเสาร์ที่ ๑๕ ก.ย. เวลา ๒๑.๓๐ น.
เดินทางมาเอง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


[ สถานที่ ]  จ.ลพบุรี
๑.วัดเขาวงพระจันทร์
๒.วังนารายณ์ราชนิเวศน์
๓.โบราณสถาน พระปรางค์สามยอด
๔.เทวสถานปรางค์แขก
๕.บ้านหลวงวิชาเยนทร์ “คอนสแตนติน ฟอลคอน”
๖.โบราณสถาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
๗.ศาลพระกาฬ


[ ความตั้งใจ ]
๑.ช่วยหลวงพ่อฟื้นฟู เขาวงพระจันทร์ซึ่งเป็นเขตป่าของวัดให้มีความอุดมสมบูรณ์
๒.ส่งเสริมกิจกรรม ชวนคนเข้าวัดทำบุญ ปลูกป่า สร้างมหากุศล ” ทำบุญปลูกป่า ปลูกโลกดีงาม ”
๓.สร้างพื้นที่จิตอาสา ให้เป็นกรณีศึกษา เรื่องสังคมในอุดมคติตามความเชื่อของศาสนา กลุ่มคนที่ มาฝึกฝนขัดเกลา  เพื่อพัฒนาตนเอง
๔.ส่งเสริมการปลูกฝัง การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..


[ ค่าใช้จ่าย ]
มารถบัสปรับอากาศ สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 350 บาท
ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 100 บาท
โดยแจกแจงดังนี
เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

** รับรองชั่วโมงจิตอาสา 8 ชั่วโมง มีเซ็น พร้อมตราประทับ **


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมัคร icon


[ กำหนดการ ] 
คืนวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๒๑.๐๐ น.- ๒๑.๓๐ น. มาพร้อมรถบัส ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊มปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร ที่ปั๊มไม่มีที่จอดรถถ้าเอารถมาแนะนำไปจอดที่ BTSหมอชิต / ลงBTSสนามเป้าออกประตู ๒ ฝั่งททบ.เดินย้อนมาทางอนุสาวรีย์ฯ )

เวลา ๒๑.๓๐ น.ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี มาสายตกรถนะครับเพื่อส่วนรวม
เวลา ๐๐.๓๐ น. เดินทางถึงวัดเขาวงพระจันทร์ กางเต็นท์นอนใต้ศาลาวัด

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนเก็บเต็นท์ ทำภาระกิจส่วนต้วให้เรียบร้อย

( อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง รอที่ใต้ศาลาข้างโรงทาน ในเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ มาให้ตรงเวลานะครับ หากมาสายจะขึ้นเขากันหมดแล้ว ไม่เจอใคร )

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. พร้อมปฏิบัติภาระกิจ ทำบุญปลูกป่าปลูกโลกดีงาม / ประชุมทำความเข้าใจกิจกรรม ( Seed Bomb Project ) / แบ่งกลุ่มแบ่งทีม วางแผนเส้นทางและข้อระวังต่างๆ

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินเท้าขึ้นเขา เป็นเส้นทางปูนขั้นบันได้ 3790 ขั้น สามารถยิงปลูกป่าระหว่างทางและ จุดสูงสุดยอดเขาผานางฟ้าได้  ( พักรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง ที่ให้เตรียมส่วนตัวมา )

เวลา ๑๒.๐๐ น – ๑๓.๐๐ น. ลงจากเขา ทำภาระกิจส่วนตัว (เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดไทยหรือชุดสุภาพ เตรียมเดินทางไปยัง วังนาราย์และเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ ) และรับประทานอาหารเที่ยงให้เรียบร้อย มีร้านค้าขายอาหารตามสั่งและก๊ยวเตี๋ยวหน้าวัด

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ เขตโบราณสถาน แวะชม
๒.วังนารายณ์ราชนิเวศน์
๓.โบราณสถาน พระปรางค์สามยอด
๔.เทวสถานปรางค์แขก
๕.บ้านหลวงวิชาเยนทร์ “คอนสแตนติน ฟอลคอน”
๖.โบราณสถาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
๗.ศาลพระกาฬ
และรับประทานอาหารเย็น ตลาดโต้รุ่งให้เรียบร้อย

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างเดินทาง สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/


https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com


Image result for เขาวงพระจันทร์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี อาหาร

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 

ค่าใช้จ่าย : 350