ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน 

สืบเนื่องโครงการ ] รณรงค์เก็บขยะ รักษาความสะอาด ปีที่ ๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

……………………………………………………………………………………………………..

[ เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร ] 

๑. เดินเก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด

๒. รับรู้ มองเห็น ปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง

๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

๔.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง ด้วยหัวใจอนุรักษ์สิ่งดีงาม

* มีเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักเรียนนักศึกษา

…………………………………………………………………………………….

[ สถานที่ ] โบราณสถาน จ.ลพบุรี เส้นทางเดินรณรงค์เก็บขยะ

๑. รอบกำแพง พิพิธภัณฑ์ วัง นารายณ์(พระนารายณ์ราชนิเวศน์) 
๒. วัดเสาธงทอง (วัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา)
๓. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์
๔. เทวสถานปรางค์แขก
๕.โบราณสถาน พระปรางค์สามยอด
๖.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

……………………………………………………………………………………..

[เดินทางโดย ]  รถบัสปรับอากาศ

[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท

โดยแจกแจงดังนี

  • เป็นค่าเหมารถบัสปรับอากาศ  
  • เป็นค่า อาหารมื้อกลางวันและน้ำดื่ม  
  • (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ห่อใบตอง) 
  • เป็นค่า อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม  
  • ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

……………………………………………………………………………………………………..

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/13rlh0EOlgqVwODQIV2lmGR2tWuSBIs0ZRM9YPUCliyk/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ หากกดลงทะเบียนไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ มาที่ arsa.aree@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………….

[ กำหนดการ ] 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลง ทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ลง BTS สนามเป้าออกประตู ๒ เดินมาทาง ททบ 5. อีก ๕๐๐ เมตร )

เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ลพบุรี  มีกิจกรรมสานสัมพันธ์บนรถ

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ชี้แจงกิจกรรมเรื่องราวคนเก็บขยะ ณ ลานดอกลีลาวดี ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และกิจกรรมสานสัมพันธ์

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. กิจกรรม ผ่อนพักร่างกาย ใต้ต้นไม้ด้วยความสงบ

เวลา ๑๒.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. เปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้แบ่งปันสิ่งดีๆแก่สังคม…

เดินรณรงค์เก็บขยะ ตามเส้นทางดังนี้ 

๑. รอบกำแพงพิพิธภัณฑ์ วัง นารายณ์(พระนารายณ์ราชนิเวศน์)

๒. วัดเสาธงทอง (วัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา)

๓. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์

๔. เทวสถานปรางค์แขก

๕.โบราณสถาน พระปรางค์สามยอด

๖.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่แห่งการรับฟัง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกัน

เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่้างปลอดภัย

( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )

…………………………………………………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

ประมวลผลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ตามลิงค์นี้ 

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

………………………………………………………………………………………………………

[ สอบถามเพิ่มเติม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

ค่าใช้จ่าย : 400