ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน 

สืบเนื่องโครงการ ] รณรงค์เก็บขยะ รักษาความสะอาด ปีที่ ๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไป-กลับ)


[ สถานที่ ] โบราณสถาน จ.ลพบุรี เส้นทางเดินรณรงค์เก็บขยะ

๑. รอบกำแพง พิพิธภัณฑ์ วัง นารายณ์(พระนารายณ์ราชนิเวศน์) 
๒. วัดเสาธงทอง (วัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา)
๓. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์
๔. เทวสถานปรางค์แขก
๕.โบราณสถาน พระปรางค์สามยอด
๖.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี


 

[ เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร ] 

๑. เดินเก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด

๒. รับรู้ มองเห็น ปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง

๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

๔.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง ด้วยหัวใจอนุรักษ์สิ่งดีงาม

* มีเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักเรียนนักศึกษา

 

[เดินทางโดย ]  รถบัสปรับอากาศ

[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท

โดยแจกแจงดังนี

  • เป็นค่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
  • เป็นค่า อาหารมื้อกลางวันและน้ำดื่ม 
  • (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ห่อใบตอง)
  • เป็นค่า อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 

……………………………………………………………………………………………………..

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7KnV2VCWY57EJq902dXB-4ase6SDe9zKHtj91Qf7zhx6Hyg/viewform

หมายเหตุ หากกดลงทะเบียนไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ ชื่อกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ มาที่ arsa.aree@gmail.com


[ กำหนดการ ] 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี
ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ลง BTS สนามเป้าออกประตู ๒ เดินมาทาง ททบ 5. อีก ๕๐๐ เมตร )

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ลพบุรี
มีกิจกรรมสานสัมพันธ์บนรถเตรียมความพร้อมมาด้วยนะครับ

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ชี้แจงกิจกรรมเรื่องราวคนเก็บขยะ ณ ลานดอกลีลาวดี ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
และกิจกรรมสานสัมพันธ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. กิจกรรม ผ่อนพักร่างกาย ใต้ต้นไม้ด้วยความสงบ

๑๒.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. เปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้แบ่งปันสิ่งดีๆแก่สังคม… เดินรณรงค์เก็บขยะ ตามเส้นทาง
๑. รอบกำแพงพิพิธภัณฑ์ วัง นารายณ์(พระนารายณ์ราชนิเวศน์)
๒. วัดเสาธงทอง (วัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา)
๓. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์
๔. เทวสถานปรางค์แขก
๕.โบราณสถาน พระปรางค์สามยอด
๖.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่แห่งการรับฟัง เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกัน
เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )

…………………………………………………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook logo
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7KnV2VCWY57EJq902dXB-4ase6SDe9zKHtj91Qf7zhx6Hyg/viewform

หมายเหตุ

  • หากไม่สามารถกรอกใบสมัครในลิงก์ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • ทีมงานจะตอบกลับการสมัคร ทุกวัน ยกเว้นกรณีช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีภารกิจไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัด อาจตอบช้า ไปบ้าง ขออภัย 

ค่าใช้จ่าย : 400