วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

รับสมัคร  อาสาสร้างบ้านดิน ให้น้องโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  อ.ปากท่อ   จ.ราชบุรี

( รุ่น 1 ปี 61 รุ่นทำก้อนดิน )

 

แนวคิดในการจัด

                       ในช่วงต้นปี 61  ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา)  ได้ รับการติดต่อจาก โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ  โดยมีความคิดที่จะสร้างบ้านดิน จำนวน 6 หลัง

                      ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 61   จึง ได้เปิดรับสมัครอาสา สร้างบ้านดิน ขึ้น เพื่อ ไปช่วยกันทำก้อนดิน ได้เรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินยุคใหม่  การดูแลรักษา หากผ่านไปนานๆๆ แล้วมีปัญหา จะได้สามารถซ่อมแซมเองได้

จดหมายจากโรงเรียน

             โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภท การศึกษาสงเคราะห์   ที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยาวสตรี ที่ต้องการโอกาส จากทั่งประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ และพักอยูประจำ   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากมีการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนยังได้ฝึกสอนนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพอีกด้วย

              ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้จัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเชิงศูนย์การเรียนรู้แบบฟาร์มสเตย์ ขึ้น  ซึ่งในโครงการประกอบด้วย โซนแปลงผัก  โซนทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  รวมทั้งโซนบ้านพัก(บ้านดิน)    เพื่อสอนทักษะวิชาชีพด้านการทำบ้านดิน

 

 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • 1.      ได้ทำบุญสร้างบ้านดินให้กับทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี
 • 2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน(เทคนิคการทำก้อน  การก่อ  การฉาบ  การทำสี) พิเศษเทคนิคผนังป้องกันน้ำ
 • 3.      ได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมแซมบ้านดินด้วยตนเอง
 • 4       ได้ เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ

 • .      มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
 •        อาหารเที่ยง
 •        วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม
 •        อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

อาทิตย์ ที่  18  มีนาคม  61

 • 06.00 น. – 07.00 น.     นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)
 • 07.00 น. – 09.00 น.    เดินทางสู่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
 • 09.00 น. – 09.30 น.    ฟังบรรยาย เรื่องการทำบ้านดิน
 • 09.30 น. – 12.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)
 • 12.00 น. – 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. – 15.00 น.    ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน (ทำก้อนดิน)
 • 15.00 น. – 15.30 น.    สรุปงาน
 • 15.30 น. – 16.00 น.    เดินทางไป พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา
 • 16.00 น. – 17.00 น.    พักผ่อนตลาดน้ำอัมพวา
 • 17.00 น. – 19.00 น.    เดินทางกลับกทมโดยปลอดภัย

 

การขึ้นรถ    นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม  61 เวลา 06.00 – 06.30 น.

   สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

สมทบค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท

เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233

และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ  

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 7 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

 

 

 

 

 

   สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

ค่าใช้จ่าย : ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท