โครงการสร้างฝาย ถวายแผ่นดิน รุ่น ๑๑
กิจกรรม : อาสาสร้างฝาย ชุมชนคนต้นน้ำปาย
วันที่ ๓๐-๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เดินทางโดยรถปรับอากาศ
รับอาสาสมัครจำนวน ๕๐ ท่าน
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………………….

{ การเตรียมตัวเองเมื่อมาร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม
– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัญมาก)
– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)
– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสบายในการเดินทาง
…………………………………………….

{ กำหนดการ }

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าตู้ ATM ออมสิน ด้านข้าง 7-ELEVEN ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)
๒๐.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (วันสิ้นปี)
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. แวะปั้มเชียงใหม่ ทำธุระส่วนตัว รับผิดชอบอาหารเช้าด้วยตัวเอง
๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. เดินทางสู่เมืองปาย แวะเที่ยวระหว่างทาง เช่น อช.ห้วยน้ำดัง สะพานประวัติศาสตร์ปาย จุดชมวิวปายอินเลิฟ บ้านดินสันติชน ฯลฯ อาหารกลางวันก็จัดการตัวเอง (คนเดินทางมาเองเจอกันที่
ตลาดสด อ.ปาย ไม่เกิน ๑๔.๓๐ น. รถกระบะพอขึ้นดอยจาก อ.ปายได้ แต่รถเก๋งไม่ควรอย่างยิ่ง)
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. เดินทางด้วยกระบะโฟร์วิล 4×4 เข้าพื้นที่ บ้านเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. เข้าที่พักบ้าน อ.ละ (จำรัส เพชรดงไพร) อาหารมื้อเย็น (มื้อ ๑) ช่วยกันทำ ช่วยกันทาน
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. แลกเปลี่ยน รู้จักชุมชน ประชุมวางแผนงานวันรุ่งขึ้น แล้วพักผ่อนตามสบาย

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ชวนตื่นสูดอากาศเช้าๆ ทำธุระของตัวเองให้เรียบร้อย
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. อาหารเช้า (มื้อ ๒) ช่วยกันทำ ช่วยกันทาน
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ (ช่วงเช้า)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน (มื้อ ๓) ช่วยกันทำ ช่วยกันทาน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำ (ช่วงบ่าย)
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. พัฒนาวัดบ้านเมืองน้อย
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พักผ่อน เล่นน้ำ ในลำน้ำปาย ป่าต้นกำเนิดแม่น้ำปาย
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. อาหารเย็น (มื้อ ๔) ช่วยกันทำ ช่วยกันทาน
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันภาคกลางคืน

 

วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (หยุดชดเชยวันสิ้นปี)
๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ชวนตื่นสูดอากาศเช้าๆ ทำธุระของตัวเองให้เรียบร้อย
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. อาหารเช้า (มื้อ ๕) ช่วยกันทำ ช่วยกันทาน
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ออกกำลังกายเดินเท้าไป ปลูกต้นไม้ ยิงเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้บนแปลงนาขั้นบันได ท่ามกลางหุบเขา ธารน้ำใส
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน (มื้อ ๖) ช่วยกันทำ ช่วยกันทาน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ทัวร์พื้นที่ประวัติศาสตร์บ้านเมืองน้อย เมื่องเก่าแก่กว่า ๕๐๐ ปี เช่น โบราณสถานเมืองน้อย ถ้ำผีแมน ฯลฯ
๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. เดินด้วยกระบะ 4×4 จากป่า สู่เมืองปาย เตรียมกางเต้นท์ ทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. ดื่มด่ำบรรยากาศถนนคนเดินปาย พร้อมดูแลอาหารเย็นตนเอง ตามสบาย

วันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ (หยุดชดเชยวันปีใหม่)
๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ชวนตื่นสูดอากาศเช้าๆ ทำธุระของตัวเองให้เรียบร้อย
๐๗.๐๐-๑๐.๓๐ น. เดินทาง ถ่ายรูปวิวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อาหารดูแลตนเอง
๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหาร ซื้อของฝากระหว่างทาง
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

{ การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ ไปกับรถที่จัดให้ ๓,๓๐๐ บาท (3,300 บาท) ต่อท่าน (มีประกันอุบัติเหตุ)
@ ท่านขับรถไปเอง 2,000 บาท (๒,๐๐๐ บาท) ต่อท่าน (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)
– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่ารถกระบะ 4×4 เข้าพื้นที่ พร้อมนำทัวร์โบราณสถานบ้านเมืองน้อย
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– ค่าอาหาร พร้อมน้ำดื่ม ๖ มื้อ
– ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
– ค่าบำรุงที่พัก น้ำ ไฟ ๓ คืน
*** มีใบประกาศเกียรติคุณผ่านกิจกรรมให้ ***

ท่านสามารถแบ่งจ่ายสมทบทุนกิจรรมได้ ๓ ครั้ง แต่กรณีท่านจ่ายเป็นครั้ง ถ้ายกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรมขออนุญาตไม่จ่ายเงินคืนในส่วนที่ท่านจ่ายมาแล้ว แต่ในกรณีท่านจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว ๓,๓๐๐ บาท (3,300 บาท) หากมีการยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเงินคืน ๑,๖๐๐ บาท ส่วนต่างที่เหลือสมทบทุนกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ท่านจะต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในไม่เกินวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น

ภายในเดือน ตุลาคม 1,100 บาท
ภายในเดือน พฤศจิกายน 1,100 บาท
ภายในวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม 1,100 บาท
…………………………………………….

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
e-mail : royyimbaandin@hotmail.com
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
…………………………………………….

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32
…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events
…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g
…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::

มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel
…………………………………………….

กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net
กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai
กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai
…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page ::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSengJ4fXH5NBITM1TxBR43jJ4Q60rtiAAzD8fZi9cplYERq0w/viewform

(ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
....................................................

{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }

1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุด... เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว (กรณีสมัครมาหลายคน หรือ สมัครมาคนเดียว แต่หลายโครงการ ให้รวมเงินแล้วโอนมาที่เดียว) เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัคร (โอนช้าอาจเต็มก่อน)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ) ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้

@ ชื่อ - นามสกุลจริง (ชื่อเล่น) ตามที่สมัคร
@ ชื่อกิจกรรม....
@ สถานที่ทำกิจกรรม
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใด...ช่องทางหนึ่ง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ามาก)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : ROYYIMBAANDIN

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้
สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ
@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

ค่าใช้จ่าย : ไปกับรถที่จัดให้ ๓,๓๐๐ บาท (3,300 บาท) ต่อท่าน (มีประกันอุบัติเหตุ) @ ท่านขับรถไปเอง 2,000 บาท (๒,๐๐๐ บาท) ต่อท่าน (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)