จุดประสงค์ อาสาร่วมสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำ ป้องกันน้ำหลากเข้าซัดผืนป่า เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติอีกด้วย รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำการสร้างฝาย และการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ

ช่วงเวลาทำกิจกรรม วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07:00 – 18.30 น.

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคนละ 680 บาท (กรณีที่เดินทางไปพร้อมกับเรามีประกันการเดินทาง) ค่าใช้จ่ายคนละ 580 บาท (กรณีที่ท่านที่เดินทางไปเอง)

* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง นัดเจอกันที่หน้าศูนย์ศึกษา 9.30 น

ค่าใช้จ่ายรวมรายการดังนี้

  1. ค่ารถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – กาญจนบุรี 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ

3.น้ำดื่ม เบรค 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม (ฝายขนาดกลาง -ใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนอาสา)

การเตรียมตัวสาหรับมาร่วมกิจกรรม 1.ใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะกับการทำกิจกรรม

2.ควรใส่รองเท้าผ้าใบ ไม่ควรใส่รองเท้าแตะ เพราะค่อนข้างลื่นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

3.หัวใจที่พร้อมทำความดี

กำหนดการ 6.30 – 7.00 เจอกันณจุดนัดพบ BTS กรุงธนบุรี อาคารจอดแล้วจรเพื่อลงทะเบียน

7.30 – 9.30 แวะรับประทานอาหารเช้า(ไม่รวมในค่าใช้จ่าย) และออกเดินทาง

10.00 – 11.15 เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการ สร้างฝายและการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อความอุดสมบูรณ์

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารเที่ยง (ทางเราจัดเตรียมไว้ให้)

13.00 – 14.30 อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

15.30 – 15.45 สรุปกิจกรรม (กิจกรรมสัมพันธ์)

15.45 – 16.45 ไหว้พระณ . วัดปากลำขาแข้ง มีโบสถ์และพระสแตนเลสแห่งเดียวในโลก

17.00 เดินทางกลับกรุงเทพ พร้อมความอิ่มใจ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร –

  1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมทริป สามารถ inbox มายัง “เพจพบมิตร จิตอาสา PobmitVolunteer” เพื่อขอรับใบสมัครทริป หรือ ไลน์มาที่ ID: PobmitVolunteer เพื่อขอรับใบสมัคร
  2. เมื่อทางเพจได้รับใบสมัครของอาสา เพจจะแจ้งยืนยันการเข้าร่วม
  3. หลังจากนั้นให้อาสาสมัครโอนเงิน ภายใน 3 วันหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วม

เพื่อยืนยันการเข้าร่วมทริป พร้อมทั้งส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินด้วย

  1. เมื่อทางเพจได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว จะแจ้งกำหนดการรายละเอียดทริปดังกล่าวให้ทราบ
  2. ก่อนวันเดินทางทางแอดมินเพจจะโทรเพื่อยืนยันการนัดหมายกับอาสาอีกครั้ง

ค่าใช้จ่าย : 680