รับสมัคร อาสาสร้างศาลาดิน วัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

( รุ่นก่อผนัง ) วันที่ 17 -18 ตุลาคม. 58

แนวคิดในการจัด

ในช่วงต้นปี 58 ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา) ได้ รับการติดต่อจาก พระที่สำนักสงฆ์เขาโป่งนก ให้ไปช่วยสอนการทำบ้านดินให้กับ ชาวบ้านและกลุ่มคนที่สนใจ เอาเทคนิคบ้านดินไปสร้าง บ้านของตนเอง ดังนั้นในช่วงเดือน ก.ค. 58 ทางทีมงานได้ ลงพื้นที่ไปสอน พระ, โยม และผู้สนใจ ให้ทำก้อนดิน ไว้รอแล้ว และนัดในเดือน ต.ค. 58 ไปช่วยกัน ก่อผนังดิน

ดังนั้นในวันที่ 17-18 ต.ค. 58 จึง ได้เปิดรับสมัครอาสา สร้างศาลาดิน ขึ้น เพื่อ ไปช่วยกันก่อผนังดิน ได้เรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินยุคใหม่ การดูแลรักษา หากผ่านไปนานๆๆ แล้วมีปัญหา จะได้สามารถซ่อมแซมเองได้

ประวัติที่มา

สำนัก สงฆ์เขาโป่งนก อ สีคิ้ว จ นครราชสีมา เดิมเป็นป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งในพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามได้ส่งพระภิกษุไปดูแลเป็นที่พักสงฆ์เขาโป่งนก เพื่อ เริ่มการฟื้นฟูป่า จนได้ประสานร่วมกับ กรมป่าไม้ ในการพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมเขาโป่งนก ให้เป็นป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน วโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ ขึ้น ถือเป็นแปลง FPT๑๕ พื้นที่การดูแล ๒๗๐๐ ไร่ถือเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัยที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู อยู่ในระหว่างการวางแผนจัดทำฝายขึ้นเพราะถือเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ

ปัจจุบัน พระ ธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้มอบหมาย พระจากวัดระฆังไปประสานงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อต้องการอนุรักษ์ผืน ป่าต้นน้ำไว้เนื่องจากป่าแห่งนี้เป็นป่าต้นน้ำป่าสักและต้นน้ำให้เขื่อนลำตะ คลองในอดีตซึ่งตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เหมือนแต่ก่อนจนเกิดปัญหาขาด แคลนน้ำ

ทาง คณะสงฆ์มีเจตนานำแนวพระราชดำริด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง จัดการระบบน้ำและสร้างศาลาอเนกประสงค์ดินเพื่อส่งเสริมการ บำเพ็ญสมณธรรมของพุทธบริษัท ในการสืบพระศาสนาต่อไป และใช้อบรมสัมมนาอเนกประสงค์ แบบพอเพียง เคียงธรรม เน้นประโยชน์สูงประหยัดสุด อบรมเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์เขาโป่งนกในการรักษาป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติดัง กล่าวทั้งดำรงไว้สืบไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทำบุญสร้างบ้านดินให้กับทางสำนักสงฆ์เขาโป่งนก
2. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน(เทคนิคการทำก้อน การก่อ การฉาบ การทำสี) พิเศษเทคนิคผนังป้องกันน้ำ
3. ได้เรียนรู้เทคนิคการซ่อมแซมบ้านดินด้วยตนเอง
4 ได้ เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ
มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
อาหารเที่ยง
วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 58

06.00 น. – 07.00 น. นัดรวมตัวขึ้นรถ(ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาเวอร์)
07.00 น. – 11.30 น. เดินทางสู่ สำนักสงฆ์เขาโป่งนก
11.30 น. – 12.30 น. ฟังบรรยาย เรื่องการทำบ้านดิน
12.30 น. – 13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 น. – 16.30 น. ช่วยกันก่อผนังศาลาดิน
16.30 น. – 17.30 น. อาบน้ำ พักผ่อน
17.30 น. – 19.00 น. ทำอาหารเย็นทาน ร่วมกัน
19.00 น. – 21.00 น. กิจกรรมภาคกลางคืน

อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 58

06.00 น. – 07.00 น. ทำอาหารเช้า ( ถวายพระด้วย)
07.00 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. – 09.30 น. กิจกรรมอาสา
09.30 น. – 12.00 น. ลงมือช่วยกันสร้างบ้านดิน
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. – 14.00 น. สรุปงาน
14.00 น. – 14.30 น. เดินทางไป พักผ่อนที่เขื่อนลำตะคลอง
14.30 น. – 15.30 น. พักผ่อนที่ ลำตะคลอง
15.30 น. – 19.00 น. เดินทางกลับกทมโดยปลอดภัย
การขึ้นรถ นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม . 58 เวลา 06.00 – 07.00 น.

สมัครกิจกรรม   คลิ๊กที่นี่   ใบสมัคร

สมทบค่าใช้จ่าย
ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 1,150 บาท
เดินทางเอง ท่านละ 790 บาท

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์
เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา
โดยส่งรายละเอียดมาที่ yobaandin@hotmail.com

 

Register Now

ค่าใช้จ่าย : ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 1,150 บาท | เดินทางเอง ท่านละ 790 บาท