‼️EDeaf เปิดรับอาสาสมัครมาสอนน้องๆหู‼️

โอกาสที่ “คุณ”จะได้ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำการศึกษาของน้องหูมาถึงแล้ว!

.
หาก “คุณ”เป็นคนที่…
? อยากพัฒนาการศึกษาและเติมเต็มศักยภาพของน้องหู
? อยากใช้ความสามารถของตัวเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
? มีความอดทนและพร้อมเรียนรู้ไปกับพวกเรา
? อยากทำงานอาสาภายในกรุงเทพฯ
? เชื่อมั่นว่า “คุณทำได้!!”

 

*ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษามือได้ ใครก็เป็นครูอาสาได้*

 

สอนที่ไหน: โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (สาทร)
ทำอะไร: จัดกิจกรรมเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับน้องหู และให้น้องหูรู้จักและสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ ผ่านวิชาต่างๆ เช่น
· ออกแบบสติ๊กเกอร์ Line
· การถ่ายภาพอย่างง่ายจากสิ่งรอบตัว
· กิจกรรมการแสดงและเต้น
· ทำหนังสั้นลงใน Youtube
· กิจกรรมเรียนรู้ชุมชน (Community Project)
สอนเมื่อไหร่ : ทุกเช้าวันเสาร์ 7 ธันวาคม 62 – 8 กุมภาพันธ์ 62 (10 สัปดาห์)
เปิดรับสมัครครูอาสา : วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 62
วันสัมภาษณ์ครูอาสา : 9,10,16,17 พฤศจิกายน 62
วันอบรมครูอาสา : 30 พฤศจิกายน 62 -1 ธันวาคม 62
.
*หมายเหตุ: อาสาสมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80%และสามารถเข้าร่วมอบรม Training day วันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. ได้
.

มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ พร้อมกับพัฒนาน้องๆและตัวคุณเองไปกับพวกเราได้

‼️ เปิดรับสมัครครูอาสาที่นี่ (รับจำนวนจำกัด) ??https://forms.gle/kGYZhcJtpKm8vSdg9

.
รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Our Story บนเพจ https://www.facebook.com/EDeaf-Education-for-the-Deaf-104097330994889/

เปิดรับสมัครครูอาสาที่นี่ (รับจำนวนจำกัด) ??https://forms.gle/kGYZhcJtpKm8vSdg9

ค่าใช้จ่าย : 0