“ทุ่งสามร้อยยอด” พบแหล่งใหญ่ชุมนุมเสือปลา

พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์บก สัตว์น้ำหลายชนิด รวมถึง “เสือปลา” เมื่อคนและเสือปลาต่างเข้ามาใช้ประโยชน์บนพื้นที่แห่งนี้ร่วมกัน ปัญหาจึงเกิดขึ้น… กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง จึงเริ่มออกสำรวจจำนวนเสือปลาในพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด เพื่อหาวิธีการอนุรักษ์เสือปลา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ กินสัตว์จำพวกกุ้ง ปู ปลา และหนู เป็นอาหาร มีส่วนช่วยควบคุมประชากรหนูไม่ให้ทำลายนาข้าว และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เสือปลาใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเกิดจากความเข้าใจผิดของชาวบ้านเสือปลา

เสือปลาในเมืองไทย เป็นสัตว์ลึกลับเสียยิ่งกว่าเสือโคร่ง ทั้งที่มันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ตามหลังบ้านคนที่สามร้อยยอด…มาตั้งนานแล้ว!
ซึ่งเป็นสัตว์ในบัญชีแดงของไอยูซีเอ็น หายากระดับโลกในเขตพื้นที่สามร้อยยอด กว่า 20 ตัว และคาดว่าจะเป็นแหล่งอาศัยของเสือปลาในธรรมชาติมากที่สุดของไทย ซึ่งการสำรวจข้อมูลระ หว่างเดือน ม.ค. 52 ถึงปัจจุบันโดยการตั้งกล้องดักถ่ายภาพ สามารถบันทึกภาพเสือปลาได้ 23 ตัว แยกจากลายบนตัวที่แตกต่างของมัน และเมื่อลองการตั้งกรงดักจับ เพื่อติดวิทยุติดตามตัว ก็จับได้ถึง 15 ตัว มีทั้งตัวเมีย ที่มีลูกเล็ก และตัวผู้ที่มีวัยและขนาดแตกต่างกันไป ซึ่งตัวสุดท้ายที่เพิ่งจับติดวิทยุไปเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 52 เป็นตัวผู้มีน้ำหนักถึง 12 ก.ก. ทั่วโลกที่เคยมีรายงานในป่าธรรมชาติค่อนข้างหาได้ยากมาก แม้แต่ของไทยที่เคยมีรายงานในพื้นที่ป่าตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ที่เคยเจอก็แค่เพียง 1-2 ตัวเท่านั้น โดยภาพสุดท้าย และเป็นภาพเดียวที่นักวิจัยจากต่างชาติ ได้จากกล้องดักถ่ายภาพไว้ตั้งแต่ปี 2539 จากพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเจอตัวหรือถ่ายภาพมันได้อีกเลย

กลุ่มเยาวชน “เด็กรักษ์ทุ่ง” โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2539 เนื่องจากโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ลำดับที่ 11 ของประเทศไทย จึงได้มีการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอดเป็น “แหล่งเรียนรู้” โดยนำนักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในทุ่งสามร้อยยอด ทำให้พบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “นก” ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่งจึงใช้นกเป็นสื่อเชื่อมโยงให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดและรักธรรมชาติ เมื่อได้มีการศึกษาเรียนรู้เรื่องนกในทุ่งสามร้อยยอดมากขึ้นแล้ว จึงมีการขยายกิจกรรมออกไปสู่การนำศึกษาดูนก การเป็นวิทยากรในสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ธนาคารขยะ การใช้ถุงผ้าลดปัญหาขยะ การทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 14 ปีเต็ม

จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้

1.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเสือปลา และสิ่งแวดล้อม
3.เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
4.เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หมู่คณะและรักท้องถิ่น
5.เพื่อสร้างให้เยาวชนเกิดจิตอาสา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
6.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอนุรักษ์ สัตว์ ชนิดนี้

สิ่งที่ต้องเตรีมตัว
1. ชุดเตรียมเลอะ
2. กล้องถ่ายรูปหรือ laptop สำหรับ ทำประชาสัมพันธ์
3. ถุงนอน เต็นทร์ หรือ สามารถ พัก resort ใกล้เคียงได้

ตารางกิจกรรม
22 ตุลาคม
8.00ออกจาก ปตท bts สนามเป้า
11.30 ถึงอำเภอ สามร้อยอด พบปะ เยาวชนกลุ่มรักษ์ทุ่ง
12.00 ทานอาหาเที่ยง และ ฟังความเป็นมาของแนวทงการอนุรักษ์เสือปลา และ ศึกษานิเวศของเสือปลา ความสำคัญในการอนุรักษ์
14.00 เริ่มกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำ และ ปล่อยปลาไ้เป็นอาหารเสือปลา จากนั้นเก็บขยะ รอบๆ พื้นที่เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าเผลอกินไปและ เสียชีวิต จากนั้นเตรีมติดตั้งกล้องบริเณที่คาดว่าเสือปลาจะออกหากินในตอนกลางคืน โดยสำรวจรอยเท้าด้วย
17.30 ทานอาหารเย็นที่เราเตรียมไว้
19.00 พูดคุยเรื่องแนวทางอนุรักษ์ และ ทำป้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ชาวบ้าน

23 ตุลาคม
8.00 ทานอาหารเช้าที่ราเตรียมให้ นำกล้องที่ตั้งไว้ มาดูว่าเราเจอไหม จากนั้น แบ่งกลุ่มนำ laptop ทำคลิปสั้นๆ ถึงแนวทางอนุรักษ์ เพื่อนำเผแพร่ประชาสัมพันธุ์
12.00ทานอาหารเที่ยงที่เาเตียมให้
13.00 ไปยังอุทยานสามร้อยยอด พักผ่อน
15.00 เดินทางกลับ
20.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพ

*** กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ 
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 1550 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป 
https://goo.gl/forms/RbP1gADJloJp4Ezz1 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับกรุงเทพ 
2. อาหาร 4 มื้อ 
3. ค่าวิทยากร
4.เงินบริจาคให้เยาวชนกลุ่มรักษ์ทุ่ง
5. เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
6. ประกันการเดินทาง
7. ค่าอุปกรณ์ทำอาสา เช่น ปล่อยปลา กล้าไม้ และ ทำป้าย
8. ค่าเข้าอุทยาน สามร้อยยอดรายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 1550