อาสาอาเซียน:อาสาในสวนเพื่อชุมชนทวายในพม่า ASEAN VOLUNTEER: VOLUNTEER FOR ASEAN FRIENDS 26 มีนาคม 2561 ณ สวนครูองุ่น มาลิก ปากซอยทองหล่อ 3 สุขุมวิท 55 โครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน และสร้างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันของพลเมืองในอาเซียน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โครงการอาสาอาเซียน เปิดเป็นพื้นที่ให้ทุกท่านได้มาร่วมเรียนรู้เพื่อนบ้านและทำกิจกรรมอาสาอันหลากหลาย แล้วแบ่งปันให้กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มผู้เดือดร้อน เพื่อแบ่งปันน้ำใจระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ในวันที่ 26 มีนาคม 561 นี้ เราจะจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อนบ้านพม่าโดยความร่วมมือของคนไทยและชาวทวายพม่าที่อยู่เมืองไทยและจากพม่า ภายในงาน “มินิคอนเสิร์ต หลงรักทวาย ตอน ร้องเพลงกันบ้านฉันบ้านเธอ” มีการแลกเปลี่ยนดนตรี วัฒนธรรม และได้เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเด็ก เยาวชนในหมู่บ้าน ประเทศพม่าที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม และเด็กกำพร้าด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมร่วมทำเข็มกลัดที่ระลึก และเพ้นท์กระเป๋า ท่านที่สนใจร่วมอาสาแบ่งปันสามารถสมัครตามกำหนดการข้างล่าง กำหนดการ 26 มีนาคม 2561 15:00 ลงทะเบียน เลือกและร่วมกิจกรรมอาสาแบ่งปันที่ต้องการ โดยท่านสามารถไปเลือกกิจกรรมที่หน้างานได้ ลงมือทำกิจกรรมตามจำนวนที่ท่านต้องการ ระยะเวลาทำกิจกรรมประมาณ 2-4 ชม. แล้วแต่ปริมาณงานของท่านที่จะทำหรือออกแบบ โดยงานจะเปิดจนถึง 19:00 น. หากท่านเสร็จก่อนเวลา แล้วไม่มีธุระที่ไหนก็สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมดนตรี วัฒนธรรมได้ … กิจกรรมไม่ต้องใช้ทักษะมาก มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ ทำได้ทั้งมาเดี่ยว มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่มเพื่อน ระหว่างทำกิจกรรมท่านจะได้ร่วมในบรรยากาศงานเรียนรู้ทวายและพม่า สลับดนตรี เล่าเรื่องทวายบ้านเราโดยเพื่อนจากทวายพม่า ดนตรีโดยนักดนตรีไทยและพม่า ดนตรีกลุ่มพี่น้องแรงงานพม่าในไทย อ่านบทกวีและศิลปะแสดงสดโดย จิตติมา ผลเสวก งานงานศิลปะโดย และแสดงสด โดยประสาท นิรันดรประเสริฐ / สาธิต รักษาศรี / วิชชุกร ตั้งไพบูลย์ แขกรับเชิญหลงรักทวายหรือยังโดยสมภพ ยี่จอหอ แขกรับเชิญร้องเพลงและพุดคุยทวายในความรู้จักของ ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร และเล่าเรื่องจากเจ้าของเพจ “สู่รู้เรื่องทวาย”โดย อ.สุทธิพร เนตรนิยม แล้วร่วมร้องเพลงกันบ้านฉันบ้านเธอโดยนักดนตรีไทย-ทวาย (ร้องด้วยกันเล่นด้วยกัน) **ภายในงานมีขนมจีนทวาย (โมฮิงกา โมเร็ตโตะ) ให้รับประทานฟรี หรืออยากจะร่วมบริจาคตามความถูกปากก็ได้ มีสินค้าพื้นเมือง เช่น กุ้งแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ โสร่งทวาย วางจำหน่ายจำนวนไม่มาก ความพร้อมก่อนอาสา – ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา – ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้ – ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ควรลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมเอกสารไว้ให้ล่วงหน้า ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Contact : Thai Volunteer Service (TVS) 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320 โทร./ Phone 095-9977724 E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาอาเซียน 26 มีค.” ชื่อ/สกุล ............... E-mail............ เบอร์โทร .......... อาชีพ........

ค่าใช้จ่าย : - สมทบค่าอุปกรณ์กิจกรรมอาสาชุดละ 50 - 200 บาท/คน แล้วแต่กิจกรรมและปริมาณที่ท่านทำ โดยร่วมสมทบในวันกิจกรรมได้เลย – กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ผู้ร่วมสมทบสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้