“อาสา เกาะพิทักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู โรงเรียนบ้านหนองปลา
วันที่ 11 -14 สิงหาคม  59
อ.หลังสวน    จ.ชุมพร

 

จากการประสานงานกับอาสาเก่า ในช่วงที่ผ่าน พบว่า โรงเรียนบ้านหนองปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร        ต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงห้องเรียน ทาสี พื้น สร้างพื้นที่เรียนรู้ให้ น้องๆๆ ( เนื่องจากโรงเรียนนี้ ยังไม่เคยได้ทำ BBL ) ทำให้ โรงเรียนอยู่ในสภาพ เก่า ไม่ค่อยน่าเรียน
ดังนั้นทางกลุ่มอาสาบ้านดินไทยจึงชวนเพื่อนๆๆ ไปช่วยกัน ฟื้นฟูปรับปรุงโรงเรียนบ้านหนองปลา ให้กลับมาสูสภาพใหม่ ให้ เด็กๆ ได้เรียน กันอย่างมีความสุข
วันสุดท้าย ชวนอาสา ไป ดำน้ำ ศึกษาระบบนิเวศ ที่เกาะพิทักษ์ ชม ระบบนิเวศ ปะการังที่สวยๆ บริเวณรอบเกาะ   สนใจ สมัครได้ครับ

  

ตารางกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 59
19.30 น. –  20.30 น.    นัดรวมตัวที่ สถานี รถไฟฟ้าหมอชิต
20.30 น.  เดินทางออกจาก กทม.  

วันที่ 12 สิงหาคม 59
07.00 น. –  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. –  09.00 น.    เดินทางเข้า “โรงเรียนบ้านหนองปลา”
09.00 น. –  10.30 น.    เก็บของเข้าที่พัก แนะนำตัวทำความรู้จักกัน
10.30 น. –  11.00 น.    วางแผน แบ่งงาน เตรียมปรับปรุง โรงเรียน
11.00 น. –  12.00 น.    ปรับปรุง โรงเรียน ( ต่อ )
12.00 น. –  13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. –   16.00 น.   ปรับปรุง โรงเรียน ( ต่อ )
16.00 น. –  18.00 น.   พักผ่อน ( เรือกรมหลวงชุมพร )
18.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน21.00 น.                     พักผ่อน

วันที่ 13 สิงหาคม 59
07.00 น. –   08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.  –  09.00 น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
09.00 น. –   11.00 น.   ปรับปรุง โรงเรียน ( ต่อ )
11.00 น. –   12.00 น.   เดินทางไป เกาะพิทักษ์
12.00 น. –   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( บนเกาะพิทักษ์)
13.00 น.  –   16.00 น.  ดำน้ำศึกษาระบบนิเวศ ชายฝั่ง
16.00 น. –  18.00 น.   พักผ่อน @ โฮมสเตย์ เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร
18.00 น. – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
21.00 น.                     พักผ่อน

วันที่ 14 สิงหาคม 59
06.00 น. –   07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า
07.30 น. – 08.00 น. เดินทางกลับ ขึ้นเรือกลับฝั่ง
08.00 น.-  09.00 น. เดินทางไป “สวนนายดำ”
09.00 น.-  10.00น.  พักผ่อนที่ “สวนนายดำ”
10.00 น.-  21.00น.  เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย
หมายเหตุ ตารางกิจกรรม สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม

   

สิ่งที่คาดว่าจะได้ 

  1. ได้ทำบุญทาสี อาคารเรียน
  2. ได้ทำบุญ สร้างสื่อเรียนรู้ BBL  
  3. ได้พักผ่อนเกาะพิทักษ์ + เรือกรมหลวงชุมพร   + สวนนายดำ

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
จำนวนที่รับสมัคร 30 – 50 ท่าน

สวัสดิการ
เสื้ออาสาบ้านดินไทย
รถตู้รับส่ง จาก กทม –  จ.ชุมพร
ค่าที่พักบนเกาะพิทักษ์
ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท

อาหาร 
(เช้า, กลางวัน, เย็น)  วันที่ 12,13 ส.ค 59  =  6 มื้อ  
( เช้า กลางวัน )          วันที่ 14 ส.ค 59         =   2 มื้อ
รวม 8 มื้อ

 

 

 

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
ถุงนอนส่วนตัว
รองเท้าสวมสบาย
ครีมกันแดด
ของใช้ส่วนตัว
ยาประจำตัว
กล้องถ่ายรูป
สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    yobaandin@hotmail.com 

  ใบสมัคร  

หมายเหตุ   นัดรวมตัว ขึ้นรถที่ MRT หมอชิต ประตู 3    19.30 น. –  20.30 น.

ค่าลงทะเบียน  

รถทีมงาน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2590 บาท   

เดินทางเองสมทบ 1790 บาท    

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

  1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท
  2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

กสิกรไทย

โลตัส รังสิต

นายสุรัช สะราคำ

568-2-05394-3

ออมทรัพย์

      

 

 

  ใบสมัคร  

หมายเหตุ นัดขึ้นรถ ซอยรางน้ำ เวลา ( 06.00 น.)

ค่าลงทะเบียน  

รถทีมงาน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2590 บาท   

เดินทางเองสมทบ 1790 บาท    

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

  1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท
  2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

กสิกรไทย

โลตัส รังสิต

นายสุรัช สะราคำ

568-2-05394-3

ออมทรัพย์

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2590 บาท, เดินทางเองสมทบ 1790 บาท