อาสาเก็บขยะอนุรักษ์ปูแสมพัฒนาตน รุ่น ๑๙๐
วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
สถานที่จัดกิจกรรม : ป่าชายเลนชุมชนวัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับอาสาสมัครจำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………….

{ แรงบันดาลใจสร้างสรรค์กิจกรรม }
ในอดีตป่าชายเลน ช่วยดักตะกอนดิน ช่วยเป็นแนวปะทะลดความแรงของคลื่นทะเล เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำนานาชนิด แต่ในปัจจุบันเหลื่อพื้นที่น้อยลงมาก เนื่องจากถูกบุกรุกทำลาย กลายเป็นที่อยู่อาศัยของคน จะเหลือก็แค่พื้นที่ ที่ชุมชนให้ความสำคัญ มีความเข้มแข็งในการยืนหยัดรักษาไว้ อย่างเช่นชุมชนวัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง ซึ่งมีผู้ใหญ่มะลิ นักอนุรักษ์ที่ต่อสู้จนเป็นที่ยอมรับในบทบาทผู้นำชุมชนกว่า ๑๐ ปี ทำให้คงมีป่าชายเลนไว้ในชุมชน เพื่อความสมดุลย์ของธรรมชาติ จึงทำให้ในพื้นที่ มีกิจกรรมเรียนรู้ธนาคารปู ดูบ้านปลา มองฟ้าดูไอเดียบ้านนก

แต่ก็มีสิ่งที่เข้ามาทำลายบรรยากาศและสภาพแวดล้อม คือ ขยะที่ลอยมาติดในป่าชายเลน เมื่อน้ำขึ้นอยู่ตลอด จึงอยากชวนเพื่อนจิตอาสาผู้มีใจร่วมอนุรักษ์มาช่วยกันคนละไม้ละมือ อย่างน้อยก็ลดการสะสมของขยะในบริเวณพื้นที่ปอดของชุมชน รวมทั้งเป็นเขตอภัยทาน ที่พักอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นการร่วมสร้างบุญบารมี ให้ทานชีวิตน้อยใหญ่ เป็นบุญเป็นกุศลของผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริง
…………………………………………….

{ กิจกรรมเรียนรู้ }
– ลุยเลนเก็บขยะในป่าโกงกาง
– เรียนรู้ สร้างอาหารให้ปูแสม
– ชมไอเดียบ้านนกในป่าโกงกาง ปลูกฝังหัวใจอนุรักษ์ เห็นคุณค่าป่าชายเลน
…………………………………………….

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }
– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัญมาก)
– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม เลอะโคลนได้ หรือ เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)
– รองเท้าเปียกน้ำได้ แห้งง่าย เช่น รองเท้าที่เป็นยาง
– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสบายในการเดินทาง
#แนะนำให้สังฆทานมาถวายพระก่อนกลับ เพื่อเสริมบุญบารมีตามศรัทธา
…………………………………………….

{ การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ ๕๕๐ บาท (550 บาท) ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้ (มีประกันอุบัติเหตุ)
@ 350 บาท (๓๕๐ บาท) ต่อท่าน ขับรถไปเอง (ไม่มีประกันอุบัติเหตุ)
– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มตลอดการทำกิจกรรม
…………………………………………….

{ กำหนดการ }
วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนอาสา หน้าตู้ ATM ออมสิน ข้าง 7-Eleven ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม ร.พ.พญาไท2) (อาหารเช้ารับผิดชอบเองให้เรียบร้อย)
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. เดินทางสู่วัดคงคาราม (วัดบน) (ผู้เดินทางไปเองพบกัน ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่เกิน ๐๙.๐๐น.)
๐๙.๒๐-๑๐.๓๐ น. แนะนำสถานที่ กิจกรรมสัมพันธ์ เรียนรู้ความสำคัญของการเป็นนักอนุรักษ์ จากเจ้าหน้าที่ชุมชน
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมอาสาเก็บขยะในป่าโกงกางชุมชนวัดบน
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. กิจกรรมหัวใจนักอนุรักษ์ เรียนรู้และสร้างอาหารให้ปูแสม
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. กิจกรรมเช็คเอ้าท์จิตใจ…สรุปงานอาสา ทำบุญถวายสังฆทาน
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. เดินทางไปกราบไหว้ขอพระหลวงพ่อพุทธโสธร
๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ออกเดินทางกลับถึงอนุสาวรีย์ชัยฯ โดยสวัสดิภาพปลอดภัย
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

 

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page ::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUznRLzmhxqId_fE3zKJ40JIMoiKe8E6lK_GuAnIYnC4suDA/viewform
(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
....................................................

{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }
1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ
ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุด... เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว (กรณีสมัครมาหลายคน หรือ สมัครมาคนเดียว แต่หลายโครงการ ให้รวมเงินแล้วโอนมาครั้งเดียวกันได้เลย) เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัคร (โอนช้าอาจเต็มก่อน)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ) ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้
@ หลักฐานการโอนเงิน จะเป็นภาพถ่าย / สำเนา
@ ชื่อ - นามสกุลจริง (ชื่อเล่น) (ตามที่กรอกใบสมัคร)
@ วันเวลาโอนเงิน
@ ชื่อกิจกรรม
@ วันที่และสถานที่ทำกิจกรรม
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือกช่องทางใด...ช่องทางหนึ่ง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ามาก)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : Royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ
@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

{ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }
คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
E-mail : royyimbaandin@hotmail.com
Line ID : ROYYIMBAANDIN
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
....................................................