โครงการอาสาเก็บขยะ ละตัวกู รุ่น ๑๙
กิจกรรม : อาสาเก็บขยะ ยิงเมล็ดพันธุ์ นอนนับดาวจุดชมวิวเสม็ดนางชี
วันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สถานที่จัดกิจกรรม : จุดชมวิวเสม็ดนางชี อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
เดินทางโดยรถปรับอากาศ
รับอาสาสมัครจำนวน ๕๐ ท่าน
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
…………………………………………………….

{ ใจของผู้จัดกิจกรรม }
ฉันจะชวนอาสามาเก็บขยะที่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นผู้ทิ้ง … ไม่รับเกียจที่จะเก็บขยะที่คนอื่นทิ้งไว้ เพียงเพื่ออยากให้มันสะอาด มีแผ่นดินน่าอยู่แม้เพียงสักช่วง
เวลาหนึ่งที่เราเก็บก็ยังดี ผมถือเป็นการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด แผ่นดินนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ตาม แต่ใจเราก็ได้กระทำในสิ่งสูงส่ง คือ การละ
อัตตาตัวตน ละตัวกู ลงได้อย่างดีอย่าง ทำให้ผู้นั้นไม่หลงมัวเมาในกิเลส สิ่งยึดมั่น ถือมั่น อันจะเพิ่มพูนความทุกข์ให้กับตัวเราในอนาคตอย่าง อย่างไม่มีวันสิ้น
สุด… และในขณะที่พวกเรามาช่วยกันเก็บ อาจจุดประกายจิตสำนึกของผู้พบเห็นให้มีจิตนึกถึงสังคมที่ดีงามร่วมกันบ้าง ผมอยากให้พวกเรามีโอกาสมาฝึกตนให้
เป็นอยู่อย่างต่ำ แต่จงกระทำคุณงามความดีอย่างผู้สูงส่ง ผู้เจริญในคุณธรรม
…………………………………………………….

{ รายละเอียดกิจกรรม }
๑. เช็คใจ…เช็คความอาย
๒. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
๓. เรียนรู้คุณค่าของการเก็บขยะ… เพื่อแผ่นดินเกิด
๔. ซึมซับคุณค่าความดีงามประสบการณ์ใหม่
๕. เรียนรู้…ขยะชำระอะไร ? ในใจตน
๖. สุขใจสร้างรอยยิ้ม…คุณค่าตน…เพื่อแผ่นดินเกิด
…………………………………………………….

{ การเตรียมตัวเองเมื่อมาร่วมกิจกรรม }

– จิตใจดี กินง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
– มีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อสร้างความดีบนแผ่นดินเกิด
– จิตใจที่ละทิ้งความสงสัย … พร้อมที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– มีน้ำใจ เข้าใจเพื่อนร่วมกิจกรรม
– บัตรประชาชน/บัตรแสดงว่าเป็นคนไทย (สำคัณมาก)
– ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายเหมาะสมในระหว่างการทำกิจกรรม
– เสื้อแขนยาว หมวก (คนกลัวดำ)
– ครีมกันแดด ยากันยุง สัตว์กัดต่อย (ยี่ห้อส่วนตัว)
– ยารักษาโรคประจำตัว (โรคส่วนตัว)
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อย กระชับที่สุด เพื่อความสะบายในการเดินทาง
…………………………………………….

{ กำหนดการ }

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียนอาสา หน้าตู้ ATM ออมสิน ข้าง 7-Eleven ในปั้ม ปตท.สนามเป้า (ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าง ร.พ.พญาไท2)

๒๐.๐๐-๐๗.๐๐ น. ล้อเคลื่อนออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. แวะปั้มทำธุระส่วนตัว อาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมเก็บขยะ ยิงเมล็ดพันธุ์ พักผ่อน เล่นน้ำตกสระนางมโนราห์ ชมถ้ำเปลือกหอย
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง)
๑๓.๐๐-๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเก็บขยะ ยิงเมล็ดพันธุ์ เข้าที่พัก รอชมวิวเสม็ดนางชี ๓๖๐ องศา อาหารเย็น (รับผิดชอบตัวเอง)
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. กิจกรรมชวนอาสามาเล่าคุณค่าความดี…เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบ (ในจิตใจ) ขณะประกอบกรรมดี (เก็บขยะ) นั่งนับดาวล้านดวงในคืนแสนอบอุ่นบนจุดชมวิวเสม็ดนางชี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ชวนตื่น ชมแสงเรืองรอง แสงแรกแห่งชีวิตของวันใหม่สะท้อนน้ำทะเลสีคราม … ทำภารกิจส่วนตัวให้พร้อม
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. เดินทางสู่เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี อาหารเช้าระหว่าง (รับผิดชอบตัวเอง)
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ล่องเรือชมความงาม “กุ้ยหลินเมืองไทย” ค่าเรือ+อาหารกลางวัน (แชร์กันออก)
๑๔.๐๐-๒๒.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง (รับผิดชอบตัวเอง)

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
…………………………………………….

{ อาสาสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
@ เดินทางกับรถที่โครงการจัดให้ ท่านละ ๑,๙๙๐ บาท (1,990 บาท) มีประกันอุบัติเหตุ
@ เดินทางมาเอง ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (1,000 บาท) ไม่มีประกันอุบัติเหตุ
– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล ๑๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสา
– ค่าเข้าวนอุทยานสระนางมโนห์รา
– ค่าเข้าสถานที่จุดชมวิวเสม็ดนางชี
– ค่าเช่าเต้นท์+สถานที่กางเต้นท์ (หากฝนตกจะนอนโฮมสเตย์แทน)

*** มีใบประกาศเกียรติคุณผ่านกิจกรรมให้ ***

ท่านสามารถแบ่งจ่ายสมทบทุนกิจรรมได้ ๒ ครั้งแต่หากท่านยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรมขออนุญาตไม่จ่ายเงินคืนในส่วนที่ท่านจ่ายมาแล้ว
หรือ ท่านจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว ๑,๙๙๐ บาท (1,990 บาท) หากมีการยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเงินคืน ๑,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เหลือ ๙๙๐ บาท
สมทบทุนกิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่จะต้องแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในไม่เกินวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นะครับ

ภายในเดือน มิ.ย. ๑,๐๐๐ บาท
ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๙๙๐ บาท

สำหรับท่านที่เดินทางมาเอง ให้จ่ายค่าสมทบกิจกรรม ครั้งเดียว ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (1,000 บาท) ไม่ได้มีประกันอุบัติเหตุการเดินทางให้นะครับ
…………………………………………….

{ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

คุณเดชา ฤทธิ์แดง
https://www.facebook.com/idaybaandin
Website : http://www.royyimbaandin.com
e-mail : royyimbaandin@hotmail.com
AIS 085-4805595
TRUE 086-4125311
…………………………………………….

::::: ตารางกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
http://www.royyimbaandin.com/page/view.asp?id=32
…………………………………………….

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom/events
…………………………………………….

::::: ประมวล VDO กิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://www.youtube.com/watch?v=e_2L0kOnJUs&list=UUNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g
…………………………………………….

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
พาเที่ยว ทำดี https://www.facebook.com/thamdeetravel
…………………………………………….
กลุ่ม คนติดดิน อยู่กินพอเพียง https://www.facebook.com/groups/royyimbaandin
กลุ่ม รอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/groups/smilefather.net
กลุ่ม คนพอเพียง รักในหลวง https://www.facebook.com/groups/lovekingthai
กลุ่ม มหานครจิตอาสา มหาสนุก https://www.facebook.com/groups/jitarsathai
…………………………………………….

{ ขั้นตอนการสมัคร }

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมกับองค์กรรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้ท่านกด Like Page::: รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว
https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom ด้วยนะครับ

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน เข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1Hm2UnXRatb_-pXYBJB1Bi00X3DtdT24t1DK_Pd7Bd8A/viewform

(ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)
....................................................

{ ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม }

1. เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว ###ไม่ต้องรอการตอบกลับ ให้โอนเงินยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ให้เร็วที่สุด... เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว (กรณีสมัครมาหลายคน หรือ สมัครมาคนเดียว แต่หลายโครงการ ให้รวมเงินแล้วโอนมาทีเดียว) เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก และเรานับตามลำดับจำนวนตามการแจ้งการโอนเงินยืนยันกิจกรรมเท่านั้น ไม่นับตามลำดับของการสมัครนะครับ (โอนช้าอาจเต็มก่อนนะครับ)

##ให้โอนเงินค่าสนันสนุนกิจกรรม ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8

2. เมื่อโอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ให้แจ้งการโอนให้เร็วที่สุด (เพื่อให้ได้ลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม) การแจ้งโอนเงินยืนยัน ท่านต้อง (เขียน/พิมพ์ข้อความ)
ลงบนใบหลักฐานการโอนเงิน ให้ชัดเจนตามนี้นะครับ

@ ชื่อ - นามสกุลจริง (ชื่อเล่น) ตามที่สมัคร
@ ชื่อกิจกรรม....
@ สถานที่ทำกิจกรรม
@ เบอร์โทรศัพท์

เมื่อเขียน/พิมพ์ข้อความแล้ว ส่งถ่ายภาพหลักฐานมา เลือก ๑ ช่องทาง จาก ๓ ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@hotmail.com (อาจตอบรับได้ช้า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่ https://www.facebook.com/royyimbaandindotcom
@ ส่งผ่าน Line ID : royyimbaandin

3. กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นขอยกเลิก ทีมงานขออนุญาตไม่คืนค่าสมัคร แต่ให้หาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมการกุศลในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ
@หากต้องการให้เซ็นต์รับรองการเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ท่านสามารถนำเอกสารมาให้เซ็นต์ได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
@หากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอาสาของท่าน ขอความกรุณา Share หน้ากิจกรรมนี้ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของคุณ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
.............................................................

Register Now

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ ๑,๙๙๐ บาท (1,990 บาท) มีประกันอุบัติเหตุ @ เดินทางมาเอง ท่านละ ๘๐๐ บาท (800 บาท) ไม่มีประกันอุบัติเหตุ