ทีมาบทความ https://soclaimon.wordpress.com/2015/06/16/%E0%B8%9B

ป่าชายเลนแหลมฉบัง ในเขตอุตสาหกรรมที่ยังสัมผัสได้ โดยฝีมือ “ครูจ่า”

หมู่บ้านแหลมฉบัง หรือบริเวณ “ทุ่งสงขลา” เป็นชุมชนที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อครั้งที่สุนทรภู่เดินทางมาหาบิดา และพักบริเวณชายหาด มีคำกลอนในนิราศเมืองแกลงว่า

ถึงเขาขวางว่างเวิ้งชะวากวุ้ง เขาเรียก “ทุ่งสงขลา” พนาสัณฑ์

เป็นป่ารอบขอบเขินเนินอรัญ นกเขาขันคูเรียกกันเพรียกไพร

แต่เมื่อการขยายเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออก ที่เริ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนแปลงชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะเมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอออกพระราชกำหนดเวนคืนพื้นที่ หลายชุมชนต่างเกรงกลัวและยอมรับการเวนคืนและย้ายออก มีชุมชนแหลมฉบังเพียงหมู่บ้านเดียว ที่ไม่ยินยอมการเวนคืน ต่างร่วมกันคัดค้าน เพราะเห็นว่าเป็นถิ่นฐานบ้านเกิด และแหล่งทำมาหากินของชาวประมงมาแต่ดั้งเดิม

จ่าเอกอภิวิชญ์ นวลแก้ว หรือ ครูจ่า ได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532-2540

เมื่อครูจ่าลงพื้นที่ ได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงปัญหาและการถูกบีบคั้นของชุมชนจากการท่าเรือฯ และองค์กรของรัฐ อีกทั้งชุมชนแหลมฉบังกำลังตกอยู่ในวงล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างรุนแรง เนื่องจากชาวบ้านเคยหากินกับวิถีประมงพื้นบ้าน และไม่สามารถเก็บผลผลิตจากป่าชายเลนได้เหมือนเดิม เกิดปัญหาทับถมทวีคูณ

ทั้งขยะและกากสารเคมีที่เปื้อนปนกับน้ำในลำคลองที่ผ่านป่าชายเลนเข้ามาสู่ชุมชนทับถมกันมานาน จนทำให้น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำสูญหายไป ประกอบกับการบุกรุกเข้าจับจองพื้นที่ในป่าชายเลน

การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ลำคลองผ่านหมู่บ้านก่อนจะไหลลงทะเล จำนวนแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่แทนชุมชนที่อพยพออกไป เพราะเวนคืนพื้นที่ให้กับการท่าเรือฯ แล้ว ผลกระทบดังกล่าวทำให้ชีวิตที่เคยสงบสุขกลายเป็นความทุกข์ทรมานยิ่ง

ด้านการฟื้นฟู

ในด้านการปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลนที่อยู่รายรอบชุมชนก็ได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์อย่างจริงจัง ตั้งแต่การเก็บขยะที่ทับถมกันมายาวนานหลายปี จนทำให้ลำคลองตื้นเขิน ได้ขุดลอกคลอง ทำกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความผูกพันระหว่างป่ากับคน ด้วยการใช้ เพลง Happy Birthday ให้ต้นไม้มี “วันเกิด” ผู้ปลูกมีความผูกพันกับต้นไม้ที่ปลูก สร้างพันธมิตรด้วยการขอขยายพื้นที่ปลูกป่าและหญ้าแฝก บริเวณตลิ่งน้ำในที่ดินของการท่าเรือฯ ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ เพื่อลดผลกระทบเรื่องตลิ่งพัง

สามารถพลิกฟื้นคืนชีพพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จำนวน 48 ไร่ เป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชน มีเครือข่ายในชุมชนต่างๆ ที่ร่วมสร้างระบบนิเวศขนาดเล็กๆ เชื่อมต่อเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ มีฐานทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ชุมชนได้พึ่งพิง และดำรงชีพประมงพื้นบ้านได้ดังเดิม อีกทั้งน้ำในลำคลองเริ่มมาใสและปราศจากกลิ่นเหม็น

*** อาสานำรองเท้าลุยๆมาด้วยครับ เพราะเราลงป่าชายเลน **
*** แต่งตัวพร้อมลุยนะครับ นำถุงมือมาด้วยนะครับ***

ตารางกิจกรรม

1 มีนาคม

6.30 ออกเดินทางจากปตท bts สนามเป้า
8.30 ถึงป่าชุมชนแหลมฉบัง ฟังบรรยาย และ เริ่มกิจกรรม
โดยมีการเก็บขยะ และ นำกล้าไม้ชายเลน ที่ล้มนำกลับมายังโรงเพาะ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
12.00 ทานอาหารเที่ยง
13.00 ลุยต่อ
14.30 จบกิจกรรม และ เดินทางกลับ
17.00 ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 740 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/rzYjKFjWJV1ZUyye9 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee


สิ่งที่รวมในทริป
1. รถไปกลับ
2. ค่าวิทยากร
3. ค่าอุปกรณ์
4.ค่าเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
5.ค่าอาหาร 1 มื้อ
6.ประกันเดินทางรายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 740