กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ สนับสนุนชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า และ อนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน วิถีชุมชน เพื่อมิติแห่งความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรำลึกถึงในหลวง ร9 ที่ทำโครงการหลวงให้ ชาวเขาเลิกค้ายาเสพติด

ปะหล่อง PALONG
ปะหล่อง เป็นชนเผ่าที่อพยพจากเมียนมาร์เข้าสู่ไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ.2527 เรียกตัวเองว่า “ดาละอั้ง” คำว่า ปะหล่องเป็นภาษาไทยใหญ่ ซึ่งใช้เรียกชนกลุ่มนี้นอกจากนั้นยังมีคำเรียกที่แตกต่างกันออกไปอีก เช่น ชาวเมียนมาร์เรียกปะหล่องว่า “ปะลวง” และไทยใหญ่บางกลุ่มก็ใช้คำว่า “คนลอย” ซึ่งมีความหมายว่าคนดอยหรือคนภูเขาแทนคำว่า “ปะหล่อง”

เอกสารทางประวัติศาสตร์หลายฉบับกล่าวถึงชนชาวปะหล่องว่า เป็นพลเมืองกลุ่มหนึ่งภายใต้การปกครองของนครรัฐแสนหวี หนึ่งในเก้านครรัฐของอาณาจักรไตมาว ซึ่งเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ของชนไต ครั้งพุทธศักราช 1200 โดยมีศูนย์กลางของอาณาจักรในขณะนั้นอยู่บริเวณเมืองแสนหวีในรัฐฉานประเทศเมียนมาร์

สาเหตุของการอพยพ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ เมื่ออังกฤษคืนอิสรภาพ มีผลทำให้เกิดความระส่ำระสายไปทั่ว เกิดการขัดแย้งและสู้รบกันตลอดเวลา ระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อย ที่รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ กับทหารรัฐบาลเมียนมาร์ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ สงครามส่งผลต่อชาวปะหล่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ชาวปะหล่องมีการรวมตัวตั้งเป็นองค์ ชื่อองค์กรปลดปล่อยรัฐปะหล่อง มีกองกำลังติดอาวุธประมาณ 500 คน องค์กรดังกล่าวร่วมเป็นพันธมิตรอยู่ในแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่รวมเอาองค์กรต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยทั้งหมดไว้

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย โดยหาพืชอื่นปลูกทดแทนฝิ่น และพืชนั้นๆ ต้องทำรายได้ให้แก่เกษตรกรดีกว่ายาเสพติด

ซึ่งชาวเขาที่อยู่ในบริเวณดอยอ่างขางก็ได้รับประโยชน์มากมายจากพระราชดำริของพระองค์ โดยเฉพาะชาวดาราอั้ง (ปะหล่อง) หมู่บ้านนอแล ที่ได้อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย และอาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า จนเมื่อปี พ.ศ.2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชาวดาราอั้งจึงมีโอกาสรับเสด็จ

ตารางกิจกรรม

28 กพ
21.30 ออกจาก ปตท bts สนามเป้า
1 มีนา
-ถึงเชียงใหม่ แวะ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
-จุดชมวิวดอยห่มปก
-เดินทางไปยังบ้านนอแล สุดเขตประเทศไทย

2 มีนาคม
-ทานอาหารเช้าที่เราเตรียมให้
-ดูทะเลหมอกยามเช้า
-เรียนรู้วิถี ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีชาว ดาราอั้ง
-เริ่มกิจกรรมเก็บใบชา กับ ชาวบ้าน และ ทานชาร้อน
-เดินทางไปสวนดอกไม้ ดอยอ่างขาง
-ฟังบรรยายเรื่องโครงการหลวง กับการ แก้ปัญหายาเสพติด ที่ในหลวง ร9 ทรงนำมาใช้โดย สนับสนุนให้ชาวบ้านเลิกค้ายาเสพติด
-ทานอาหารเย็นี่เราเตรียมให้
ในกรณีที่ไป 20 ท่าน ชาวบ้านจะมีการแสดงให้

3 มีนาคม
ทานอาหารเช้าที่เราเตรียมให้
เดินทางกลับกรุงเทพ
22.00 ถึงกุงเทพโดยสวัสดิภาพ

**กำหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ 
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2880 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป 
*https://goo.gl/forms/SO0TEV91qZrJf5sh2 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ
2.ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าวิทยากร ชุมชน
6. ค่าอุปกรณ์ทำอาสา
7. เสื้อ 1 ตัว
8. ค่าเข้าดอยอ่างขาง
9. ค่าที่พัก homestay 2 คืน
10. ในกรณีที่ไป 20 ท่าน ชาวบ้านจะมีการแสดงให้ดู

รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 2880