อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส

การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งชิ้นงานที่สำเร็จก็ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งกับผู้ให้และผู้รับ พบมิตรจิตอาสาจึงจัดกิจกรรมอาสา “แต้มสีทำเสื้อมัดย้อม” เพื่อมอบโอกาสแก่ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส
สิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
-ได้รับความรู้ในการทำเสื้อมัดย้อม
-ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานสวยๆ
-รู้จักการแบ่งปัน
กำหนดการ
08.30 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์
09.00 รับฟังคำอธิบายจากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรม อาสาร่วมแรงแต้มสี ทำเสื้อมัดย้อม
12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ พบมิตร จิตอาสาขอใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน กระจ่างบริรักษ์นิติเกษตร ในการจัดกิจกรรมเท่านั้น หากต้องการติดต่อสอบถามกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่พบมิตรจิตอาสา 081-489-7499 เท่านั้น

faceboook.com/pobmitvolunteer Line ID : Pobmitvolunteer

ค่าใช้จ่าย : 220