วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 59

อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท

ณ   โรงเรียนวัดบ้านดาบ  อ.นครหลวง จ.อยุธยา
(  กิจกรรม BBL )

 

 
            กลุ่มบ้านดินไทย เปิดรับสมัครอาสา “อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท” ในวันอาทิตย์ที่ 20  มี.ค. 59

กล่าวอ้างถึง อ.สันติ สุขทรัพย์

อ.สันติ สุขทรัพย์ ได้ แจ้งว่า โรงเรียนวัดบ้านดาบ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ อ.นครหลวง    ปัจจุบัน โรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6    มีข้าราชการครู  6  คนนักการภารโรง 1 คนนักเรียน 114  คน

ในช่วงที่ผ่านทางกระทรวง ปรับหลักสูตร ให้ทางโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรง ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะแก่การเรียน จัดให้มีการทำ ” BBL ”   แต่ทางโรงเรียวัดบ้านดาบ ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

ดังนั้นทาง “อาสาบ้านดินไทย” จึงชักชวน เพื่อนๆๆ อาสาไปช่วยกัน ทำ BBL ให้กับโรงเรียนวัดบ้านดาบกัน

มารู้จักกับ  “BBL” กัน

BBL ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

             BBL (Brain-based Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

 1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ
 2. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
 3. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
 4. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

                      

วันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค 59

 • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 07.00- 09.00น.        เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
 • 09.00- 09.30น.         ผ.อ. กล่าวต้อนรับ + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 09.30 – 12.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆ ทำ ” BBL “
 • 12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆต่อ
 • 15.00 – 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ช่วยกันทาสีห้องเรียนให้เด็กๆ
 • 2. ได้เรียนรู้การทำBBL ทาสีอย่างถูกวิธี
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน
สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับทาสี ให้น้องๆ
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

  สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าลงทะเบียน

รถทีมงานสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท

( เดินทางเองสมทบ 390 บาท)

 

หมายเหตุ (นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.30-07.00 น.วันที่ 20 มีนาคม .59 )

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี   235-2-03348-4   ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน มาที่
yobaandin@hotmail.com

สนใจแผนที่ สามารถ ส่งอีเมลย์มาขอได้ที่ yobaandin@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าลงทะเบียน    

รถทีมงานสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท     

( เดินทางเองสมทบ 390 บาท)

ค่าใช้จ่าย : รถทีมงานสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท ( เดินทางเองสมทบ 390 บาท)