ปิดรับสมัครแล้ว (ได้อาสาครบจำนวน)

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 59(รุ่น5)
อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆ ในชนบท (
BBL)

ณ โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา

 

             กลุ่มบ้านดินไทย จึงเปิดรับสมัครอาสา “อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท” ใน 27 สิงหาคม 59  มารู้จักกับ   “BBL” กัน   BBL ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

             BBL (Brain-based Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

 1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ
 1. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
 1. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
 1. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

 

        

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 59

 • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 07.00- 09.00น.        เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
 • 09.00- 09.30น.         ผ.อ. กล่าวต้อนรับ + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 10.30 – 12.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆ ทำ ” BBL “
 • 12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆต่อ
 • 15.00 – 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ช่วยกันทาสีห้องเรียนให้เด็กๆๆ
 • 2. ได้เรียนรู้การทำBBL ทาสีอย่างถูกวิธี
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

   

 

   สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

จำนวนที่รับสมัคร  70 ท่าน
สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับทาสี ให้น้องๆๆ
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท  เดินทางเอง 390 บาท

หมายเหตุ นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.30-07.00 น.วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 59

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน มาที่

สนใจแผนที่ สามารถ ส่งอีเมลย์มาขอได้ที่ yobaandin@hotmail.com

 

 

 

 

 

   สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าใช้จ่าย : รถทีมงานสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท ( เดินทางเองสมทบ 390 บาท)