วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 59
อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท

ณ โรงเรียนบ้านจันอุย อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
(  กิจกรรม BBL )

ความเป็นมาโครงการ

จากช่วงเดือน  ธันวาคม. 58 ทางกลุ่ม บ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาไปช่วยกัน ทำกิจกรรม BBL แล้ว 1 รอบ  และจากการวางแผน  งาน BBL ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นทาง กลุ่มอาสาบ้านดินไทยจึงได้คุย กับทาง ผ.อ. โรงเรียนบ้านจันอุย ว่าจะไปสานต่อทำ ทำกิจกรรม BBL ให้เสร็จสิ้นไป ดังนั้น ในปี 59 เดือนมกราคม   กลุ่มบ้านดินไทย จึงเปิดรับสมัครอาสา “อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท” ในวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 59

  

มารู้จักกับ  “BBL” กัน

BBL ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

             BBL (Brain-based Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

 1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ
 2. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
 3. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
 4. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

 

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 59

 • 06.00 – 06.30 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 06.30-10.00น.        เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียนบ้านจันอุย
 • 10.00-10.30น.         ผ.อ. กล่าวต้อนรับ
 • 10.30 – 12.00 น.      แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆต่อ
 • 15.00 – 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ช่วยกันทาสีห้องเรียนให้เด็กๆๆ
 • 2. ได้เรียนรู้การทำBBL ทาสีอย่างถูกวิธี
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน
สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับทาสี ให้น้องๆๆ
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

ค่าลงทะเบียน  สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 750 บาท

หมายเหตุ    (นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.00-06.30 น วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 59)

 

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233
และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ วันเวลาการโอนเงิน มาที่

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดย yobaandin@hotmail.com

สนใจแผนที่ สามารถ ส่งอีเมลย์มาขอได้ที่ yobaandin@hotmail.com