ให้โลกเราสวย พวกเราต้องช่วยกัน รับรู้ด้วยกัน แล้วทำให้โลกนี้สดใส อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้ เป็นโลกที่เราฝันใฝ่ จะสวยอย่างไร เป็นไปได้ด้วยมือของเรา…ขอเชิญมาร่วมสร้างโลกสีเขียวที่เมืองแห่งสุขภาพ “ระนอง… ถ้าคุณได้มาเยือน 1 ครั้ง อายุจะยืนขึ้นอีก 1 ปี”
 
19 May 2016 นัดรวมพล เวลา 1 ทุ่ม ออกเดินทาง 1 ทุ่มครึ่ง จาก สถานีบริการน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)
 
20 May 2016 – เดินทางถึงบ้านม่วงกลวง รวมกลุ่ม ณ ลานกิจกรรมกลุ่มมุสลิมโฮมสเตย์
– เริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าบ้านโฮมสเตย์กับอาสาสมัครผู้มาเยือน
– แยกย้ายเข้าที่พัก เตรียมพร้อมทำกิจกรรม
– เริ่มกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (สร้างโลกสวย ด้วยสองมือเรา)
– รับประทานอาหารเที่ยง (๑)
– เริ่มกิจกรรมยามบ่าย ทริปนั่งเรือชมระบบนิเวศป่าเลน เยือนกระชังปูนิ่ม แลวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง
– รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเจ้าบ้าน (๒)
– กิจกรรมนันทนาการเจ้าบ้านกับอาสาสมัครผู้มาเยือน
– พักผ่อนตามอัธยาศัย
21 May 2016
– รับประทานอาหารเช้าบ้านโฮมสเตย์ (๓)
– เดินทางสู่ทริปเที่ยวรอบหมู่เกาะกำ ดำน้ำดูปะการังเกาะค้างคาว
– รับประทานอาหารเที่ยงอ่าวเขาควาย (๔)
– ช่วงเย็น กิจกรรมเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกันเรียนรู้การสานกระจูดจากใบเตยปาหนัน
– รับประทานอาหารเย็นร่วมกับเจ้าบ้าน (๕)
– ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนอาสาสมัครกับการท่องเที่ยว
– พักผ่อนตามอัธยาศัย
22 May 2016
– รับประทานอาหารเช้า (๖)
– รวมกันที่ลานกิจกรรม ร่วมกิจกรรมอำลาระหว่างเจ้าบ้านโฮมเตย์กับอาสาสมัครผู้มาเยือน
– ออกเดินทางกลับ แวะถ่ายรูป ภูเขาหญ้า อาบน้ำแร่พรรั้ง รับประทานอาหารเที่ยงในเมืองระนอง ตามอัธยาศัย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 2,990 บาท
1. ที่พักรูปแบบ Homestay แท้ๆ 2 คืน
2. อาหารที่อยู่ในระยะเวลาโครงการ 6 มื้อ
3. รถโค้ช wifi รับส่ง ไป-กลับ กรุงเทพ-ระนอง-กรุงเทพ
4. ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ
** ค่าพันธุ์ไม้ และ อุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกป่าชายเลน
** ค่าเรือในการชมวิถีชาวประมง เยี่ยมชมกระชังปู
** ค่าเรือเหมาไปยัง เกาะกำ เกาะญี่ปุ่น และเกาะค้างคาว
** อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ในกิจกรรม ระบบนิเวศทางทะเล
** วัสดุ-อุปกรณ์ กิจกรรมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน สานกระจูดจากใบเตย
** กิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน
5. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง

*** สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแต่เดินทางไปเอง เจอกันที่ อ.เมืองระนอง ราคา 1,990บาท ***

 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. โอนเงินเต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอน หรือ......
2. จ่ายเงินมัดจำ
# งวดที่ ๑ เป็นจำนวน 1,290 บาท เพื่อจองที่นั่ง ในการเข้าร่วมกิจกรรม ประกันค่าความเสี่ยง (ภายใน 30 เม.ย.)
# งวดที่ ๒ เป็นจำนวน 1,700 บาท (ภายในวันที่ 17 พ.ค.)

เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานใดสนับสนุน จึงจำเป็นต้องมีการมัดจำเพื่อเป็นการประกันความเสี่ยง และเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจองที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

เลขบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ชื่อบัญชี นายพงศ์ธวัช ศรีจำนอง
เลขบัญชี 034-2-70346-1

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 17 พฤษภาคม 2559

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ส่งรายละเอียดมามที่อีเมลด้านบนที่ให้ไว้
- หัวข้อ ....อาสาแต้มโลกสีเขียว
- ชื่อ นามสกุล
- ชื่อเล่น
- วัน / เดือน / ปี เกิด
- เบอร์โทรศัพท์
- ช่องทางการติดต่ออื่นๆ เช่น FB (https://www.facebook.com/Volunteer-for-Nature-Network-V4N) หรือ e-mail (v4nature@gmail.com)
2. โอนเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากที่ได้รับข้อมูลยืนยันจากอีเมล v4nature@gmail.com
3. ถ่ายรูป slip ค่าโอน แล้ว attach file มายังอีเมล หรือ ทาง inbox ใน Facebook
4.เก็บ slip เอาไว้ยืนยันในวันเดินทาง

ค่าใช้จ่าย : 2,990