อาสาแบ่งปันครั้งที่  3  ตอน  หนังสือนี้พี่ให้น้อง
จัดโดย อาสาวันหยุด

สถานที่: โรงเรียนบ้านหนองดู่    ตำบลวังโพรง   อำเภอเนินมะปราง   จังหวัดพิษณุโลก

ที่มาของโครงการ:

โรงเรียนบ้านหนองดู่      อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก พื้นที่โรงเรียนปัจจุบันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่   มีอาคารเรียน 3 หลัง   8  ห้องเรียน        สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง ประถม 6   มีนักเรียน   73   คน    ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงโดยใช้เงินผ้าป่า และบางส่วนรับจาการบริจาค  โดยในส่วนของห้องสมุด ซึ่งก่อสร้างโดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านและโรงเรียนร่วมกัน       ปัจจุบันได้นำเงินจากการทอดผ้าป่า มาใช้ในการปรับปรุง ทาสี ใหม่ และซื้อชั้นวางหนังสือเพิ่มเติม      แต่เนื่องจากห้องสมุดเป็นที่มีอายุการใช้งานยาวนาน   จำนวนหนังสือไม่เพียงพอ และหนังสือส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่าและมีสภาพขาดวิ่น         อีกทั้งยังขาดแคลนสารานุกรมที่ใช้ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้เด็กสามารถไปใช้แข่งขันด้านวิชาการ         นอกจากนั้นยังขาดแคลนโต๊ะและเก้าอี้ให้เด็กๆใช้อ่านหนังสืออย่างเหมาะสม    หวังขอความช่วยเหลือจากพี่ๆมาร่วมกันแบ่งปันเพื่อน้องๆ     อาสาวันหยุดจะเป็นสื่อกลางช่วยรวบรวมหนังสือและอื่นๆ เพื่อส่งต่อให้น้องๆ ต่อไป

การร่วมกิจกรรม

1.กดร่วมกิจกรรม

2.บริจาคหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กชั้นอนุบาล ถึงประถม 6

หนังสือที่รับบริจาค
สารานุกรมไทย
หนังสืออ่านเล่น
นิทาน
สารคดีที่มีรูปภาพประกอบ
การ์ตูน
สมุดระบายสี
หนังสือหัดเขียน
คู่มือเสริมการเรียน
แบบฝึกหัดที่ยังไม่ได้ใช้

งดรับหนังสือเรียน ,นิตยสาร

นอกจากหนังสือแล้ว  ท่านยังสามารถบริจาค เครื่องเขียน  สมุด สีน้ำ สีไม้ ของเล่น ตุ๊กตา กระเป๋าผ้า และอื่นๆที่ เหมาะกับเด็กได้

3.ถ่ายรูปหน้ากล่องไปรษณีย์ที่ท่านส่งของมา แจ้งทางกล่องข้อความ เมื่อได้รับของแล้วจะโพสแจ้งแก่ท่านทางหน้ากิจกรรม

 

ต้องการส่งของบริจาคกรุณาส่ง
ที่อยู่
9 หมู่  2   ตำบลเทพราช  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 (อาสาวันหยุด)
รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 พฤษภาคม 2559

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกสามารถร่วมสมทบเป็นเงินเพื่อซื้อชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และเก้าอี้ ให้เด็กๆได้

โดยเงินนี้จะมอบให้ทางโรงเรียนไปจัดการเอง

ร่วมสมทบที่
บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
สาขาตลาดคลองสวน
310-2-31950-7
ชื่อบัญชี นางสาวฐิฏิมา โชคชัยไพศาล

หลังโอนเงินรบกวนแจ้งวันเวลาโอนและแนบสลิป พร้อมชื่อนามสกุลของผู้โอนเพื่อจะได้ขอบคุณเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน
กรุณาระบุกิจกรรมอาสาแบ่งปัน 3 แจ้งทางกล่องข้อความเพจอาสาวันหยุด
ทั้งสิ่งของและเงินจะส่งมอบให้โรงเรียนวันที่ 3 มิถุนายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม
กล่องข้อความเพจอาสาวันหยุด
https://www.facebook.com/holidayvolunteer
หรือโทร 087-794-9336 กุ้ง

กดร่วมกิจกรรมที่หน้ากิจกรรม

https://www.facebook.com/events/1714814102129521/

ค่าใช้จ่าย : 0