อาสา “การ์ดดินกระดาษทำมือ” Handmade Card Volunteer วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 /19 Sep. 2015   ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาดินกระดาษทำมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ส่งเสริมกิจกรรมอาสาในสังคมที่ใครๆก็ทำได้ / การส่งเสริมการใช้วัสดุไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรใช้ประโยชน์ใหม่ / ส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรสำหรับครอบครัวและบุคคลทั่วไป / ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในสังคม นอกจากการร่วมกิจกรรมแล้ว ท่านที่ร่วมอาสาจะได้การ์ดทำมือผลงานของตนเองกลับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของตน เองต่อไป ส่วนเงินที่ท่านสมทบจะเป็นค่าวัสดุในการดำเนินการ ค่าดูแลสถานที่กิจกรรม และเพื่อสมทบกิจกรรมพัฒนาชุมชนแออัดในเมือง และชุมชนชนบท กำหนดการ 13.00-13:30   ลงทะเบียนกิจกรรมที่อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซ.รัชดาภิเษก ๑๔ ห้วยขวาง กิจกรรมเตรียมพร้อมกายใจ ก่อนลงมือ เรียนรู้การทำการ์ดกระดาษรีไซเคิล ลงมือทำกิจกรรมด้วยความเบิกบาน 13:30-17:00   ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าบนการ์ดก่อนกลับ การสมัคร รับจำนวน 50 คน รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น ส่งไปที่ volunteerservice@gmail.com โดยระบุกิจกรรม “การ์ดดินกระดาษทำมือฯ19กย” พร้อมแจ้งชื่อ/สกุล… อาชีพ…. เบอร์โทร…  e-mail… สมทบกิจกรรม สมทบกิจกรรม 130 บาท สำหรับสมทบเป็นค่าวัสดุ การดำเนินการ ค่าดูแลสถานที่กิจกรรมและเพื่อสมทบกิจกรรมพัฒนาชุมชนแออัดในเมือง และชุมชนชนบท ความพร้อมก่อนอาสา

– งานไม่ต้องใช้ทักษะมาก เพียงแต่ท่านต้องมุ่งมั่น อดทนและตั้งใจในการทำกิจกรรมอาสา

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะงดให้เข้าร่วมระหว่างกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจาก กิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้ – ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด กลับก่อนเวลา และทำงานอาสาไม่เต็มที่ตามจำนงของจิตอาสา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้   Volunteer – Hand making “Recycling (paper) card” Schedule 13.00 – 13:30            Meet up and register for volunteer activity at Thai Volunteer Building, Ratchadapisek 14, Huay Kwang, Bangkok. 14:00 – 17:00 Start hand making card from recycling paper Sharing about card story with other volunteers Support for activity To support activity for 130 for card making kits and materials. The rest of your support will also for support community development work; urban poor communities and rural communities. ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Coordinated by Thai Volunteer Service (TVS) โทร./ Phone 095-9977724, 081-4884231, 02-6910437 -9 E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org การเดินทางไปมูลนิธิฯ  ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14  สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู 1 เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านซ้ายมือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)  /  มาทางรถเมล์ (สาย ๑๓๖  ๑๓๗ ๑๗๒ ๑๗๙ ๑๘๕ ๒๐๖ ๕๑๔  ๗๓ก ๕๑๗ ) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็น Summer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึก มูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน  หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ที่ซัมเมอร์แมนชั่น  ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ขับรถมาเอง (เราจะอีเมล์แผนที่มาให้) มาตามแผนที่ จอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อยเพียงหกคัน จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึก Summer Mansion 1 ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี เสียค่าจอดเหมาจ่าย 50 บาท How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14 By MRT…  Huay Kwang station, Exit gate 1. Walk through the Honda Seivice Center, till you see U Mansion on the right hand, walking onward for approximately 50 meters from the Mansion then you see Summer Mansion 3 on your right hand turn right and walk thru the street to the Mantion… TVS is opposite The Summer Mansion 1 By bus… (No. 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off  Soi Ratchadaphisek 14 bus stop opposite the Gunnatee School, walk into  Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right and walk straight and turn left in front of U Mansion , walking onward for approximately 50 meters ……………………. If you don’t want to walk, you can take motorcycle taxi from MRT or from bus stop, tell them you will go to Mu-la-ni-thi or  to Summer Mansion, fee about 15 baht * drive yourself (we will email a map) Parking is in front of TVS building. There is no charge, but there is few parking. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, and you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day.

รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น ส่งไปที่ volunteerservice@gmail.com โดยระบุกิจกรรม “การ์ดดินกระดาษทำมือฯ19กย” พร้อมแจ้งชื่อ/สกุล... อาชีพ.... เบอร์โทร...  e-mail...  

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย