อาสา “โอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ”Volunteer for Disaster Preparedness Fund –To decorate tiny jars

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ชั้น 4

Saturday 19 Aug. 2015 at 4th Fl., Thai Volunteer Service Building

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในหลากหลายพื้นที่ หลากหลายรูปแบบ และเหตุการณ์ การช่วยเหลือเร่งด่วนมักจะมาพร้อมกับสถานการณ์ จากประสบการณ์หลายครั้งที่งานอาสาสมัครเราทำได้ไม่เต็มที่ เพราะอาสาสมัครภาคประชาชนขาดปัจจัยทุนสำรองในการลงไปช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนได้ แม้กาย ใจ และประสบการณ์พร้อมแล้วก็ตาม… อย่างไรก็ตามกิจกรรมเล็กๆของเราไม่ได้เน้นเพื่อระดมทุนหลัก แต่เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้อาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สร้างพื้นที่สังคมอาสา ขณะเดียวกันสามารถระดมความช่วยเหลือเล็กๆน้อยจากน้ำใจชาวอาสาช่วยผู้ประสบภัยได้ด้วย

กิจกรรม : แต่งโอ่งจิ๋ว – – ซึ่งท่านจะได้ร่วมสร้างสังคมพลังพลเมืองอาสา ได้เรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ ได้ฝึกฝนตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ได้เพื่อนร่วมทางอาสา แถมด้วยได้ความรู้วิธีการสร้างสรรค์ตกแต่งโอ่งจิ๋ว ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานหรือกิจกรรมอื่นๆ พร้อมกับได้รับผลผลิตโอ่งจิ๋วที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองกลับไป หรือไปมอบแก่คนอื่นต่อไป

กำหนดการ    

ช่วงเวลากิจกรรม

8:30-9:30       ลงทะเบียน

9:30               แนะนำโครงการ การทำกิจกรรม ทำความรู้จักกัน กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ ลงมือสร้างสรรค์โอ่งจิ๋วของตนเอง

11.00                          นำผลงานมาแลกเปลี่ยนชื่นชมกัน และบอกเล่าเรื่องราว

12:30              จบกิจกรรม โอ่งจิ๋วที่ท่านรังสรรค์ ท่านจะได้รับไปเป็นผลงานใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญให้ผู้อื่นต่อไป

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

– รับจำนวน 50 คน

 

– ร่วมบริจาคสมทบค่าโอ่งจิ๋ว และอุปกรณ์ตกแต่ง  120 บาท  โดยร่วมสมทบได้ในวันกิจกรรม (ไม่รับล่วงหน้า)

 

ความพร้อมก่อนอาสา

– ให้ท่านเตรียมกรรไกรสำหรับใช้ส่วนตัวมาจากบ้าน

– ถุงพลาสติกสำหรับใส่โอ่งจิ๋วกลับบ้าน

– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ยกเว้นเหตุเร่งด่วนสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสาย 1 ชั่วโมงเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

– ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯยินดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป หากท่านมาสายกว่ากำหนด และ/หรือ กลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้

 

ประสานกิจกรรม         มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

Contact : Thai Volunteer Service (TVS)  

๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone       095-9977724, 02-6910437 -9

E-mail             volunteerservice@gmail.com

Website          www.thaivolunteer.org

 

Schedule      

8.30-9.30       Registration

9.30               Introduction to the activity –  get to know each other, meditation, to decorate tiny jar for Disaster Preparedness Fund

11.00             Sharing of volunteer work and present your jar

12.30             Finish activity, you will get decorated jar for yourself or you will give to others.

– To support the activity you need to support for Jar set (3 jars a set) at 120 baths a set

 

การเดินทางไปมูลนิธิฯ  ตั้งอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก 14  สามารถมาทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ออกที่สถานีห้วยขวาง ประตู 1เดินมาทางศูนย์ฮอนด้า เดินผ่านศูนย์มาทะลุด้านขวามือ เดินจนถึงข้างตึกยูแมนชั่นด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาผ่านหน้ายูแมนชั่นจนถึงซัมเมอร์แมนชั่น Summer Mansion ทางขวามือให้เลี้ยวขวาตรงศาลพระภูมิเข้าไปประมาณ 30 เมตรสุดทางเดิน จะเห็นตึกมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมอยู่ซ้ายมือ (ตรงข้ามตึกซัมเมอร์ 1)  /  มาทางรถเมล์ (สาย 136  137  172  179  185  206  514   73ก  517) ลง ซ.รัชดาภิเษก 14 ตรงข้ามโรงเรียนกุนนที (ใกล้แยกรัชดา-ห้วยขวาง และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง) เข้าในซอย14เห็นร้านเซเว่นให้เลี้ยวขวา ตรงมาจนถึงยูแมนชั่นแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเห็นSummer Mansion 3 เลี้ยวเข้าซอย Summer 3 ตึกมูลนิธิจะอยู่ติดกันด้านใน  หากท่านไม่ต้องการเดินสามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์บอกว่ามาตึกมูลนิธิ ฯ ติดซัมเมอร์แมนชั่น  ค่ารถ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ บาท **** ขับรถมาเอง (เราจะอีเมล์แผนที่มาให้) มาตามแผนที่ จอดรถได้ที่หน้าตึกมูลนิธิฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ที่จอดรถมีน้อย จึงไม่แนะนำให้เอารถมา หากจอดที่ลานจอดรถเอกชนหลังตึก Summer Mansion 1 ฝั่งติดกับกำแพงสังกะสี เสียค่าจอดเหมาจ่ายทั้งวัน 50 บาท

How to get TVS >> Located on Rachadapisek Rd., Soi 14

By MRT…  Huay Kwang station, Exit gate 1. Walk through the Honda Service Center, till see U Mansion on the right hand, walking onward for approximately 50 meters from the Mansion then you will see Summer Mansion 3 on your right hand turn right… TVS is opposite Summer Mansion 1

By bus… (line 136 / 137/ 172/ 185/ 179/ 206/ 514/ 73ก /517) get off  Soi Ratchadaphisek 14 opposite the Gunnatee School, walk into  Ratchada 14, you will see 7-11 Mart, turn right then walk straight and turn left in front of You Mansion, walking onward for approximately 50 meters …………………….

If you don’t want to walk you can come take motorcycle taxi from MRT or bus stop tell them you will go to Mu-la-ni-thi or  to Summer Mansion, fee about 15 baht

* drive yourself (we will email a map) Parking at the front of TVS building. There is no charge, but there are so few parking. If it is full, you need to park at a private parking lot behind the Summer Mansion 1, you need to pay lump sum fee for parking 50 baht/day.

- สมัครได้ทาง e-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง
ระบุกิจกรรม “โอ่งน้ำใจฯ19 กย”
ชื่อ/สกุล ....................................  เบอร์โทร ................ E-mail ................ อาชีพ.............

 

ค่าใช้จ่าย : 0