กิจกรรมเก็บขยะชายหาด คืนบ้านให้ปูเสฉวน
3 กรกฎาคม 2559
ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเก็บขยะชายหาด และนำเปลือกหอยฝาเดียวไปคืนทะเล ซึ่งเป็นเปลือกหอยที่ได้มาจากโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน ตามแนวคิดของว่าที่ร้อยโทสราวุฒิ   สารคำ ซึ่งจัดในนามชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2557 เป็นการขอรับบริจาคเปลือกหอยจากผู้ที่เคยซื้อ หรือเคยเก็บมาจากทะเลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วนำเปลือกหอยที่ได้รับริจาคพาอาสาสมัครจำนวนหนึ่งไปจัดกิจกรรม หลังจากจบกิจกรรมแล้วก็ยังคงมีผู้จัดส่งเปลือกหอยมาให้ในภายหลังอีก ทำให้มีเปลือกหอยเหลือจากโครงการ ปัจจุบัน ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ  สารคำ จึงมีแนวคิดที่จะนำโครงการขึ้นมาจัดใหม่อีกครั้งในนามกรีน อีเว้นท์

หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นองค์กรประเภทกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นกลุ่มจัดงานการกุศล ที่มุ่งเน้นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมนี้ สมทบเข้าโครงการกองทุนสีเขียว เพื่อสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

 

สำหรับท่านที่มีเปลือกหอยฝาเดียวที่อาจจะเคยซื้อมา หรือเก็บมาจากทะเลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สามารถฝากส่งคืนทะเลได้โดยส่ง ปณ. มาที่ ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ  สารคำ  309/1  ต.น้ำรัด  อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร่  54170 (เขียนมุมซอง หรือมุมกล่อง โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน)

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2559

06.30 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.00 น

– เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (รถแอร์)

– แวะจุดพักรถหรือปั๊มน้ำมัน 15 นาที

11.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงท่าเรือบ้านบางปู , ลงจากรถ รวมพลรับฟังคำชี้แจง ปล่อยพักรับประทานอาหารกลางวันและนัดหมายเวลารวมตัวกันเพื่อเดินเท้าข้ามเขาไปยังชายหาด

–  เดินเท้าจากหมู่บ้านบางปูข้ามเขาเทียน 530 ม. ถึงหาดแหลมศาลา (ท่านที่มีปัญหาสุขภาพ หรือเดินไม่ไหว สามารถใช้เรือรับจ้างไปส่งยังหาดแหลมศาลาได้ ค่าเรือเหมาลำประมาณ 250-300 บาทนั่งได้ 7-8 คน)

–  รวมพลที่หาดแหลมศาลา (ใครถึงก่อนให้รอก่อน) รอคนมาครบ รับฟังคำชี้แจงและนัดหมายเวลา

–  กิจกรรมเก็บขยะชายหาด และคืนบ้านให้ปูเสฉวน

–  เยี่ยมชมถ้ำพระยานคร โดยเดินจากหาดแหลมศาลาขึ้นเขา 430 ม , ดูค่างแว่นถิ่นใต้ตามป่าระหว่างเดินขึ้นเขา

–  ทยอยเดินทางกลับไปที่รถ

15.00 น กลับขึ้นรถ

–  แวะเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ 20 นาที

–  แวะพักรับประทานอาหารเย็นตามจุดพักรถหรือปั๊มน้ำมัน  20 นาที

–  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพฯประมาณ 21.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

 

ค่าสมัครคนละ 600 บาท

สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ

(2) อาหารและน้ำดื่ม

(3) วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ เปลือกหอย และถุงขยะ

(4) เอกสารประกอบการเรียนรู้ (โบรชัวร์)

(5) สตาฟและวิทยากร

(6) ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/GreenEventsThailand

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ชื่อกิจกรรม (เก็บขยะ คืนบ้านให้ปูเสฉวน)

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาล ฯลฯ (ถ้ามี)

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลาโอนเงินให้ท่านได้ยืนยันตนใน 1-2 วัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/598306087003538 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

 

 

ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box www.facebook.com/GreenEventsThailand

 

ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/598306087003538

กรีน อีเว้นท์ Green Event

ค่าใช้จ่าย : 600 บาท