กิจกรรมเก็บขยะ ปล่อยปู รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
5 มิ.ย. 2559  ณ  เขาย้อย – ชะอำ  จ.เพชรบุรี
เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนในปีนี้ตรงกับวันหยุดวันอาทิตย์ ทางชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และถือโอกาสจัดเป็นกิจกรรมควบเนื่องในวันทะเลโลก 8 มิถุนายนซึ่งเป็นวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
07.00 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า (พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) รถออก 07.30 น

09.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงเขาย้อย จ.เพชรบุรี
– เข้าแถว รับฟังคำชี้แจง
– เก็บขยะและทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณลานจอดรถวัดถ้ำเขาย้อยและหน้าปากถ้ำ เส้นทางเดินขึ้นเขาไปยังถ้ำสวรรค์ และถ้ำพระศรีอารย์
– ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับป้าย “วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน”
– ปล่อยไหว้พระ เยี่ยมชมวัด ถ้ำ และฝูงลิง
11.00 น ขึ้นรถ ออกเดินทางต่อ ไปชะอำ
12.00 น (โดยประมาณ) ถึงหาดชะอำ รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น รวมพลเข้าแถว ประธานกล่าวเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับป้าย “วันทะเลโลก 8 มิถุนายน”
– เก็บขยะชายหาด
– ปล่อยพันธุ์ปูทะเล เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอาหาร เนื่องจากปูเป็นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร เป็นตัวช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของเน่าเสียในระบบนิเวศ อีกทั้งยังมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจช่วยให้ชาวประมงมีรายได้ และเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารที่สำคัญของมนุษย์
– เวลาที่เหลือว่างปล่อยเล่นน้ำ พักผ่อนชายหาดกันตามอัธยาศัย
15.40 น ขึ้นรถ เดินทางออกจากหาด แวะซื้อของฝากเมืองเพชรบุรี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 18.40 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ )
รับสมัครจำนวน 50 คน
กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
ค่าสมัครเป็นค่าเช่าเหมารถ และค่าอาหาร คนละ 250 บาท
ค่าเสื้อชมรม ตัวละ 150 บาท
รวมค่าสมัคร+ค่าเสื้อ= 400 บาท

ขั้นตอน/วิธีการสมัคร (โปรดคลิกอ่านรายละเอียดด้านบนก่อนสมัคร)
 
1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรม (เก็บขยะปล่อยปู)
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- ไซส์เสื้อ (สำหรับคนที่ยังไม่มีเสื้อ)
ขนาดไซส์ :
S : รอบอก 33 นิ้ว สูง 23 นิ้ว
M : รอบอก 35 นิ้ว สูง 24 นิ้ว
L : รอบอก 40 นิ้ว สูง 27 นิ้ว
XL : รอบอก 42 นิ้ว สูง 28 นิ้ว
(ใหญ่กว่า XL ให้ระบุขนาดรอบอกเป็นนิ้ว)
นร. นศ. หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร
 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีและกำหนดเวลา 2-3 วันให้ท่านแจ้งโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
 
3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/529845610473927 เพื่อทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน
 
 
ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/EPV.or.th
 
ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ
 
ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/529845610473927
 
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th

ค่าใช้จ่าย : 400 บาท ( 250 บาทสำหรับคนที่มีเสื้อแล้ว )