กิจกรรม เก็บขยะ ปล่อยปู 
8 ต.ค. 2560 @วัดถ้ำเขาย้อย-ถ้ำสวรรค์-ถ้ำพระศรีอารย์-หาดชะอำ-เขาวัง จ.เพชรบุรี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคม (สะสมงบที่เหลือจากการจัดทริป)
หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดทริปกิจกรรมอาสากึ่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560
06.40 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.00 น

– เดินทางโดยรถปรับอากาศ (รถแอร์) , วิ่งทางด่วนเส้นพระราม 2
9.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงวัดถ้ำเขาย้อย เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก และมีถ้ำอยู่ในภูเขานี้ทั้งหมด 4 ถ้ำ ซึ่งเราจะพาไป 3 ถ้ำได้แก่
(1) ถ้ำเขาย้อย อยู่ตีนเขา มีรอยพระพุทธบาทและพระนอน เป็นที่ที่พระเจ้าอู่ทองเคยมาตั้งทัพ และ ร.4 เคยผนวชและจำพรรษาอยู่
(2) ถ้ำสวรรค์ อยู่กลางเขา เป็นถ้ำมืดลึกลงไปในภูเขา จุดนี้ผู้จัดจะเอาไฟฉายนำเข้าไป
(3) ถ้ำพระศรีอารย์ อยู่บนสุด เป็นถ้ำสว่าง มีแสงลอดผ่านเพดานถ้ำ มีพระศรีอารย์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
(ส่วนถ้ำพระโคตะโมจะไม่ไป เนื่องจากต้องเดินต่อไปอีกไกล จะทำเวลาไม่ทัน)
11.30 น ขึ้นรถ เดินทางไปหาดชะอำเหนือ

– ถึงหาดชะอำแล้ว ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์ปูม้า(ลูกปู) 40-50 ตัว เป็นกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก ให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม และเป็นการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรอาหารทะเลและการทำประมง
– รับประทานอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น ขึ้นรถ เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เป็นพระราชวังสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)
– รถบัสจะพาไปจอดด้านรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาวัง บัตรค่ารถรางขึ้น-ลงเขาวัง+ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์คนละ 70 บาท ไม่รวมในค่าสมัคร แล้วแต่ท่านใดอยากขึ้นไปชม ท่านใดไม่ขึ้นสามารถอยู่รอบริเวณร้านค้าหรือบนรถบัส
– นัดเวลาขึ้นรถกลับ แวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( ถึงกรุงเทพฯ ประมาณทุ่มครึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

รับสมัคร 50 คนตามจำนวนที่นั่งรถ แต่ถ้ามีผู้สนใจเยอะเป็นพิเศษขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดสามารถตัดสินใจได้ว่าจะขยายจำนวนหรือไม่

ค่าสมัครคนละ 550 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ
(2) อาหารและน้ำดื่ม
(3) ค่าบำรุงสถานที่
(4) วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ถุงขยะ โบรชัวร์
(5) สตาฟและวิทยากร
(6) ใบประกาศ

หมายเหตุ : สิ่งที่ไม่รวมในค่าสมัคร ได้แก่ ค่าบัตรรถรางขึ้น-ลงเขาวัง+ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้แล้วในรายละเอียดกิจกรรม

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร


1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจชื่อ กรีน อีเว้นท์ หรือ Green Event หรือลิงค์  www.facebook.com/GreenEvent.or.th


ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ระบุชื่อกิจกรรม (เก็บขยะ ปล่อยปู ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)
- ชื่อเล่น (เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ)
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/531949853809987  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

 Green Event กิจกรรมสีเขียว  www.facebook.com/GreenEvent.or.thห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/531949853809987

ค่าใช้จ่าย : 550 บาท