กิจกรรม เก็บขยะ ปล่อยปู 
23 ก.ค. 2560 @เพชรบุรี

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วม เป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปแล้วยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม
หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดทริปอาสา ที่มุ่งเน้นด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบที่เหลือจากการจัดทริป สะสมเป็นทุนในการทำงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th  (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
06.40 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.00 น 

– เดินทางโดยรถปรับอากาศ (รถแอร์) , วิ่งทางด่วนเส้นพระราม 2
9.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงวัดถ้ำเขาย้อย เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก และมีถ้ำอยู่ในภูเขานี้ทั้งหมด 4 ถ้ำ ซึ่งเราจะพาไป 3 ถ้ำ โดยเก็บขยะระหว่างทางไปเรื่อยๆ ด้วย ได้แก่
(1) ถ้ำเขาย้อย อยู่ตีนเขา มีรอยพระพุทธบาทและพระนอน เป็นที่ที่พระเจ้าอู่ทองเคยมาตั้งทัพ และ ร.4 เคยผนวชและจำพรรษาอยู่
(2) ถ้ำสวรรค์ อยู่กลางเขา เป็นถ้ำมืดลึกลงไปในภูเขา จุดนี้ผู้จัดจะเอาไฟฉายนำเข้าไป
(3) ถ้ำพระศรีอารย์ อยู่บนสุด เป็นถ้ำสว่าง มีแสงลอดผ่านเพดานถ้ำ มีพระศรีอารย์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่
(ส่วนถ้ำพระโคตะโมจะไม่ไป เนื่องจากต้องเดินต่อไปอีกไกล จะทำเวลาไม่ทัน)
11.30 น ขึ้นรถ เดินทางไปหาดชะอำ
– ถึงหาดชะอำแล้ว ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์ปูม้า 40-50 ตัว เป็นกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก ให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม และเป็นการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรอาหารทะเลและการทำประมง
– รับประทานอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น ขึ้นรถ เดินทางไปแวะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
– โปรแกรมนี้จัดขึ้นครั้งแรก ยากที่จะคำนวณเวลาจริงได้ ถ้าหากทำเวลาได้ทัน ออกจากเขาวังได้ไม่เกิน 15.40 น จะเพิ่มจุดแวะไปถ้ำเขาหลวงอีกที่ แต่ถ้าไม่ทัน ก็จะไม่แวะถ้ำเขาหลวง เพราะถ้ำเขาหลวงคล้ายกันกับเขาย้อยอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้กลับถึงกรุงเทพฯ ดึกเกินไป
– นัดเวลาขึ้นรถกลับ แวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ( ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 19.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ) 

รับสมัคร 50 คน 

ค่าสมัครคนละ 550 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ
(2) อาหารและน้ำดื่ม
(3) ค่าบำรุงสถานที่
(4) วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ถุงขยะ โบรชัวร์ 
(5) สตาฟและวิทยากร
(6) ใบประกาศ

<<<ขั้นตอนและวิธีการสมัคร>>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจชื่อ กรีน อีเว้นท์ หรือ Green Event หรือลิงค์  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ระบุชื่อกิจกรรม (เก็บขยะ ปล่อยปู) เพราะบางทีเรามีหลายกิจกรรม
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/119295925322214  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน
Green Event กิจกรรมสีเขียว  www.facebook.com/GreenEvent.or.th


ห้องกิจกรรม  www.facebook.com/events/119295925322214

ค่าใช้จ่าย : 550 บาท