กิจกรรมเก็บขยะ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า ลพบุรี  5 ธ.ค. 2561

@ ศาลพระกาฬ – พระปรางค์สามยอด – วัดเขาจีนแล – ทุ่งทานตะวัน – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปใช้ทำงานเพื่อสังคม

หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดกิจกรรมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  https://www.facebook.com/EPV.or.th  (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 (วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 )

06.40 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 07.20 น

– เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (รถแอร์)

10.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงตัวเมืองลพบุรี

– เก็บขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวเมืองลพบุรี บริเวณ ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด

11.00 น ขึ้นรถ เดินทางต่อ ไปวัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล)

11.30 น รับประทานอาหารกลางวัน

– รวมพล ชี้แจง นัดหมายเวลากลับขึ้นรถ

– ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าตามสองข้างทางระหว่างเดินขึ้นบันใดนาคไปตามเนินเขา (บันใด 436 ขั้น) ถึงจุดสูงสุดแล้วสามารถไหว้พระทำบุญแล้วทยอยกลับไปรอกันที่ด้านล่าง รอกลับขึ้นรถตามเวลานัดหมาย

– ไปแวะเยี่ยมชม ถ่ายรูปและซื้อของฝากที่ทุ่งดอกทานตะวัน

– ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ดูที่มาของคำว่า รถไฟลอยน้ำ

– เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

– ถึงกรุงเทพฯประมาณ 19.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่น

 

รับสมัคร 50 คนตามจำนวนที่นั่งรถ แต่ถ้ามีผู้สนใจเยอะเป็นพิเศษขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดสามารถตัดสินใจได้ว่าจะขยายจำนวนหรือไม่

ค่าสมัครคนละ 560 บาท

สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

(1) รถบัสปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ

(2) อาหารกลางวันและน้ำดื่ม

(3) วัสดุ อุปกรณ์ เช่น หนังสติ๊ก กระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ (โบรชัวร์) ฯลฯ

(4) สตาฟและวิทยากร

(5) ค่าบำรุงสถานที่ให้แก่วัด

(6) ใบประกาศ

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

 

1  ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจชื่อ กรีน อีเว้นท์ หรือ Green Event หรือลิงค์ www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้

- ระบุชื่อกิจกรรม (เก็บขยะยิงหนังสติ๊กปลูกป่า ลพบุรี) เพราะบางทีเรามีหลายงาน

- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)

- ชื่อเล่น (เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ)

- เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เอาไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น)

 

2  หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน

 

3  กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  web.facebook.com/events/2190043201252827  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

 

 

 

Green Event กิจกรรมสีเขียว  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

(แอดมินเพจ ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ )

 

 

ห้องกิจกรรม  web.facebook.com/events/2190043201252827

ค่าใช้จ่าย : 560 บาท