คำบรรยาย
ร่วมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงกับเด็กไปกับเรา วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนา ตลาดนัด ในเคหะบางพลี เวลา 16:00 น. เสียงของคุณสามารถช่วยชีวิตเด็กๆ ที่ถูกทำร้ายได้!

จุดมุ่งหมาย
เด็กๆ จะเติบโตได้อย่างดีและมีความสุขหากได้รับความรัก ไม่ใช่ความรุนแรง

บทบาทของคุณ
มาร่วมเดินรณรงค์กับเราวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนานี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขสายด่วน 1300 ที่สามารถรายงานได้หากพบเจอหรือสงสัยว่ามีเด็กถูกกระทำความรุนแรง คุณจะได้รับรายละเอียดของงานเดินหลังสมัครกิจกรรมนี้

สภาพแวดล้อม
เป็นเสียงที่จะช่วยหยุดฝันร้าย!

ลงทะเบียนผ่านเเพลตฟอร์ม I Am UNICEF ที่ https://iam.unicef.or.th/opportunities/IcnQY5KfO4 

อาสาสมัครจะได้อีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว


เราหวังว่าคุณจะเชิญเพื่อน ๆ และครอบครัวให้เข้าร่วมกิจกรรม!


ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา

Team UNICEF

 

ค่าใช้จ่าย : 0