คำบรรยาย ร่วมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงกับเด็กไปกับเรา เพื่อประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1300 ที่สามารถรายงานได้หากพบเจอหรือสงสัยว่ามีเด็กถูกกระทำความรุนแรง 
 
จุดมุ่งหมาย เด็กๆ จะเติบโตได้อย่างดีและมีความสุขหากได้รับความรัก ไม่ใช่ความรุนแรง
 
บทบาทของคุณ มาร่วมเดินรณรงค์กับเราเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขสายด่วน 1300 ที่สามารถรายงานได้หากพบเจอหรือสงสัยว่ามีเด็กถูกกระทำความรุนแรง คุณจะได้รับรายละเอียดของงานเดินหลังสมัครกิจกรรมนี้
 
สภาพแวดล้อม เป็นเสียงที่จะช่วยหยุดฝันร้าย!

ลงทะเบียนผ่านเเพลตฟอร์ม I Am UNICEF ที่  https://iam.unicef.or.th/opportunities/6maGZrjiVE

เราหวังว่าคุณจะเชิญเพื่อน ๆ และครอบครัวให้เข้าร่วมกิจกรรม!

ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา

Team UNICEF

ค่าใช้จ่าย : 0