? รับด่วนโค้งสุดท้าย!!! จำนวน 5 ท่าน ที่พร้อมลุยไปกับเรา?
รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมเป็น ครูถุงนอน สอนหนังสือ ในโครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทย” โดย
1. พร้อมเข้าร่วมการ meeting วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล (พญาไท)
2. สามารถเข้าร่วมค่ายกิจกรรมสอนเป็นระยะเวลา 2 เดือน 3 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2561
ผู้สนใจสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/NYoq1qYWbU2DyRHx2 
อาสาสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย ?

ผู้สนใจสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/NYoq1qYWbU2DyRHx2 
อาสาสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย ?

ค่าใช้จ่าย : 0